Lederrådet for Jæren

Lederrådet for Jæren er Jærens viktigste møteplass for utvikling og vekst. 

Næringsforeningens lederråd for Jæren er et topplederforum, som møtes for å mene noe om næringspolitikk og næringsutviklingen på Jæren. Tretti toppledere fra de tre kommunene på Jæren har takket ja for å bli med i rådet, som startet opp høsten 2019. Rådet møtes jevnlig for å diskutere viktige saker som berører næringslivet på Jæren. Det kan handle om samferdselsprosjekter, miljøpolitikk, gode rammebetingelser, nye forretningsmuligheter og fortelle hva som er den reelle verdiskapningen.

Næringslivet på Jæren er et av landets sterkeste kompetanseområder for industri og jordbruk, og regionen er preget av sterk kremmerånd og vilje. Lederrådet er et supplerende arbeid til den handlekraftige ressursgruppen på Jæren som i egenskap av sin kompetanse og nettverk løfter de fram viktigste sakene i samarbeid med administrasjonen i Næringsforeningen.

Disse er med i lederrådet for Jæren:
Annette Anfinnsen, Robotic Innovation
Inge Brigt Aarbakke, Aarbakke
Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør
Per Bergstad, Advokatfirma Sekse & Co AS
Geir Magne Tjåland - Jæren Sparebank
Ole Bjelland, Bjelland
Carsten Bo Andersen, Komatsu KVX
Skjalg Espedal, Gann Tre
Harald Gudmestad, Forum Jæren
Anne Siri Høiland, Fjordkjøkken
Gisle Høyland, Sparebanken Sør
Hilda Bådsvik, Compendia
Idar Håland, Håland Kjøtt
Marlin Jespersen, Secant
Børre Lobekk, Nordic Steel
Dag Jørund Lønning, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Knut Nesse, AKVA Group
Eirik Njærheim, Jærtek AS
Siri Øksnevad Olsen, Jærhagen
Bjørn Risa, Risa
Lars Rotseth, Kverneland Group Operations Norway
Tone Steinsland, Steinsland & Co
Gunn Marit Solli, TINE 
Eli Ulveseter, M44 Nedremarka Eiendom
Kåre Wiig, Wiig Gartneri
Anbjørn Øglend, Prima Jæren

 

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner