U37 Dalane

U37 Dalane, en underavdeling av Næringsforeningen i Dalane. Vi skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år.

U37 Dalane skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns-og næringslivs interesserte personer under 37år i Dalane-regionen. U37 skal gjennom sine aktiviteter bidra til å skape nye muligheter for unge og være en døråpner til regionens næringsliv. Gjennom ulike aktiviteter ønsker vi å styrke en ny generasjon for å gå inn i lederstillinger og ta viktige verv i næringslivet.

Hva vil vi jobbe for?
U37 skal gjennom sine aktiviteter bidra til å skape nye muligheter for unge og være en døråpner til regionens næringsliv. Gjennom ulike aktiviteter og kompetanseheving ønsker vi å styrke en ny generasjon for å gå inn i lederstillinger og ta viktige verv i næringslivet.

Nettverksbygging: U37 skal være en arena der unge møtes, veksler erfaring og bygger nettverk på tvers av næringer.
Kompetansebygging: Gjennom ledergruppe, forretningsnettverk, styrekandidater, kompetansenettverk, politisk nettverk og faglige treff
Synliggjøring: U37 vil jobbe for å synliggjøre unges kompetanse, bedrifter og mulighetene som finnes i regionen.
Samarbeid: Gjennom samarbeid på tvers av firma og næringer, ønsker vi å bidra til at regionen blir sterkere sammen.

 

Kontaktinformasjon:
Odin Moen, leder U37 Dalane

E-postadresse: u37dalane@naeringsforeningen.no

Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/u37-dalane/

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner