06.sep

AGENDA: Diskrimineringsreglene

Arbeidsgiver bør være særlig oppmerksom på diskrimineringsreglene ved gjennomføring av jobbintervju, under selve ansettelsesforholdet og ved nedbemanninger. Velkommen til AGENDA – møteserien der du får en grunnleggende innføring i tema du bør vite noe om.

Diskrimineringsbestemmelsene fra fire tidligere lover er nå samlet i en ny likestillings- og diskrimineringslov fra 1. januar 2018, som sammen med arbeidsmiljøloven kapittel 13 inneholder de viktigste bestemmelsene på dette området. Høyesterett har videre satt til side en oppsigelse med bakgrunn i regelverket knyttet til diskriminering, en sak som gir aktualitet til spørsmålet om hvordan en arbeidsgiver skal forholde seg til den store mengden av diskrimineringsregler. En rekke grupper mennesker har i dag et særlig vern mot usaklig forskjellsbehandling, og den store mengden av diskrimineringsregler medfører et behov for at en arbeidsgiver gjennom hele ansettelsesforløpet, fra utlysning av en stilling og til arbeidsforholdets opphør, må ha fokus på at alle skal behandles ut fra likeverd og gis like muligheter og rettigheter.

  • Hvordan skal arbeidsgiver sikre korrekt håndheving av diskrimineringsreglene ved gjennomføring av jobbintervju, under ansettelsesforholdet og ved nedbemanninger?
  • Diskrimineringsreglene i norsk rett
  • Spørsmål i forbindelse med ansettelse: Spørsmål og bevisbyrde, religion, fagforeningstilknytning, språkkrav, påkledning og sykefravær
  • Diskriminering i ansettelsesforholdet: Hva kan arbeidsgiver kreve av påkledning?, Hva kan arbeidstakere nekte å gjøre av religiøse grunner på arbeidsplassen? Hva må arbeidsgiver være oppmerksom på ved lønn og bonus?

Pause underveis med kaffe og frukt.

For mer informasjon om møtet, vennligst kontakt Frode Berge

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

08.00 Registrering og kaffe.

08.20 Velkommen, ved Frode Berge, Næringsforeningen.

08.30 Diskrimineringsreglene i praksis, ved Mira Tengesdal Torstenbø, advokat i Haver Advokatfirma AS og Eli Sandanger, advokatfullmektig i Haver Advokatfirma AS.

10.30 Q & A

10.45 Tid for lunsj!

11.00 Slutt.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Diskrimineringsreglene, Mira Tengesdal Torstenbø

Presentasjon - diskriminering.pptx

Andre lignende møter:

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost: Kjernekraft

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner