04.des

Børs og fakultet

Hvem skal betale skatten som finansierer velferdsstaten i fremtiden?

Et sentralt element i globaliseringen er at kapitalen har blitt stadig mer mobil og fått bedre muligheter til å unngå nasjonal beskatning. Vi ser skattekonkurranse mellom land som har ledet til lavere skatter på kapital. I Norge er noe av svaret å skattlegge naturressursbaserte næringer som vannkraft og sjømat hardere fordi man mener disse er mindre mobile. Regjeringsoppnevnte NOU utvalg har i høst lagt fram forslag til nye skatteregimer for bl.a sektorene vannkraft og havbruk.

Denne diskusjonen er av meget stor betydning for vår region. Bli med i diskusjonen om beskatning av næringer basert på naturressurser sammen med bl a Benn Folkvord, Ragnar Tveterås og Bård Misund fra Universitetet i Stavanger, samt Eimund Nygaard (Administrerende direktør Lyse) og Erlend Sødal (Administrerende direktør Skretting Cluster Norway & Australia)

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.

Program

07.45 Registrering og frokost.

08.00 Velkommen, ved Ola Kvaløy, Dekan Handelshøgskolen UiS og Harald Minge, Administrerende direktør Næringsforeningen.

08.10 Hvem skal betale skatten som finansierer velferdsstaten i fremtiden? Benn Folkvord, professor UiS, Ragnar Tveterås, professor UiS og Bård Misund, førsteamanuensis UiS.

08.40 Panel diskusjon og Q & A med alle tilstedeværende, ved Eimund Nygård, Administrerende direktør Lyse, Erlend Sødal, Administrerende direktør Skretting og NOU utvalgsmedlemmene ved UiS og HH UiS. Moderator: Harald Minge.

09.25 Oppsummering og veien videre.

09.30 Slutt.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Ragnar Tveterås HH UiS, Inger Tone Ødegård

Tveterås_UiS_Hvem skal betale skatten.pptx

Benn Folkvord HH UiS, Inger Tone Ødegård

Folkvord_UiS_Naturressurser og skatt.pptx

Bård Misund HH UiS, Inger Tone Ødegård

Bård Misund HH UiS 041219.pptx

Eimund Nygård LYSE, Inger Tone Ødegård

Nygaard_Lyse_Møte UIS 4 desember 2019.pptx

Erlend Sødal - SKRETTING, Inger Tone Ødegård

SKRETTING - Erlend Sødal 041219-2.pdf

Andre lignende møter:

04. apr 2024 -

UTSIKTER 2024

14. mar 2024 -

Jærmøtet – konferanse og festkveld

14. mar 2024 -

Jærmøtet 2024 – kun konferanse

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner