09.sep

Børs og fakultet: Morgendagens ledelse i dag

Etter 15 års erfaring ved britiske universiteter, 10 år som redaktør for Journal of Change Management, og flere års levering av faget Endringsledelse på UiS Executive MBA vil professor Rune Todnem By først utfordre ledelsesbegrepet og utfordringen med å utøve ledelse, for så å foreslå et alternativ. Dette vil så debatteres.

Vi står for tiden ovenfor enorme utfordringer så som covid-19 og dens implikasjoner, bærekraftig utvikling, likestilling, rasisme, inkludering, og digitale omstillinger for å nevne noen få. Som i og etter enhver krise vil programmer og initiativer som fokuserer på ledelse selge bra. Store ressurser og mye tid vil investeres i ledelse-forbedring. Uheldigvis ville mange av disse investeringene feile da de har to ting til felles: de vil ikke bidra med noe nytt (det slenges kanskje et og annet nytt ord eller begrep inn som for eksempel «covid-19» eller «digitalisering») og de vil mest sannsynligvis ha helt feil utgangspunkt. Dette er fordi de ikke fokuserer på ledelse men ene og alene på formelle ledere og deres forhold til ‘følgere’. De fokuserer ikke på hva ledelse er om eller hva som er hensikten. Slik støtter mange ledelses initiativer opp om status quo og selve grunnene til at vi ikke får utøvd nødvendig ledelse når det trengs. Initiativene forsterker ofte problemet – de bidrar ikke til å løse dem.

I dette bidraget til Børs & fakultet vil professor Rune Todnem By fokusere på ledelse som et resultatdrevet verb, ikke som en individuell person, stilling eller tittel.

Paneldebatt med: Rune Todnem By, professor, Gry Berit Lundal, banksjef DNB og Stein-M. Jåtten, organisasjonspsykolog.
Møteleder: Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Børs og fakultet arrangeres av Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HHUIS) og Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NiS). Børs og fakultet foregår på Universitetet (ikke i Rosenkildehuset).

For mer info om møtet, kontakt Trude R. Hembre, Næringsforeningen eller Egil Svela, HHUIS.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

 

COVID-19

Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter for å sikre at våre møteplasser er trygge. Vi ber deg derfor sette deg inn i våre krav og rutiner når du skal være deltaker hos oss. KLIKK HER for å sette deg inn i våre smitteverntiltak i forbindelse med covid-19.

Program

07.45 Registrering og lett frokost.

08.00 Velkommen, ved Ola Kvaløy, dekan HHUiS og Harald Minge, adm. direktør NiS.

08.10 Foredrag, ved Rune Todnem By, professor HHUiS.

08.40 Paneldiskusjon og Q & A med alle tilstedeværende.

09.10 Oppsummering og veien videre.

09.15 Takk for i dag.

Møteleder: Harald Minge, Næringsforeningen.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Morgendagens ledelse i dag,

BørsogFakultet2020utkast-3.pdf

Andre lignende møter:

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost

26. nov 2024 -

Energifrokost

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner