30.jan

Introduksjonskurs i styrearbeid

Ny som leder, politiker, tillitsvalgt eller nytt styremedlem? Din stemme for eller imot i en sak kan være avgjørende. Bli med på dette styrekurset for å lære mer om styrets rolle, ansvar, samhandling mellom styret og ledelse, og ikke minst hva som er god praksis for styrearbeid.

Dette introduksjonskurset er en god startpakke og gjør deg godt forberedt enten du representerer eierne, de ansatte eller er leder med ansvar for styreoppfølging i en bedrift eller organisasjon. Erfarne foredragsholdere, som selv har mye erfaring fra styrearbeid på ulike nivåer, har satt av dagen til å dele sine beste råd med deltakerne.Både jus, strategi, styreansvar, samhandling mellom styret og administrasjon, og ikke minst gode rutiner i bedriften eller organisasjonen for å sikre solid styrearbeidet står på agendaen.

Du møter Per Bergstad, advokat og partner i Advokatfirma Sekse & Co AS og Trude Marit Risnes, daglig leder og partner i BlueLeap AS og i Vekstpartner. De vil fortelle hvordan systematisk styrearbeid bidrar til ny struktur og utvikling i virksomheter.

Hovedprogrammet er:

1. Styrets plass og rolle i en virksomhet

  • Aksjelovgivningen og andre rammer for styret, herunder rolle/ansvarsfordeling eiere, styre og administrasjon

2. Virksomhetens strategi

  • Styrets ansvar og rolle 
  • Hvordan utvikle en god strategi for virksomheten og hvordan følge denne opp
  • Praktiske eksempler

3. Styrets og daglig leders ansvar

  • Ansvarsgrunnlag og vilkår for erstatning 
  • Klassiske fallgruver og eksempler fra rettspraksis og media
  • Tips og tiltak for å redusere risikoen for å komme ansvar

4. Styrearbeid i praksis

  • Vanskelige dilemmaer
  • Godt samarbeid mellom eier/styret som kollegium og evt det å ta dissens
  • Gode rutiner; innkallinger, protokoller og hjelpemidler

 

Praktisk info:

Ved påmelding, vennligst oppgi i notatfelt dersom du har matallergier, slik at du får tilpasset lunsj.
>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.
For spørsmål om møtet, ta kontakt med Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.

Program

08.30 Registrering og kaffe.

08.45 Velkommen og praktisk informasjon, ved Næringsforeningen.

08.50 Styrets plass og rolle i en virksomhet, Per Bergstad, Partner, Advokatfirma Sekse & Co AS.

09.55 Pause og erfaringsutveksling.

10.15 Virksomhetens strategi, ved Trude Marit Risnes, daglig leder og partner i BlueLeap AS/Vekstpartner.

11.15 Lunsj og erfaringsutveksling.

12.00 Styrets og daglig leders ansvar, ved Per Bergstad.

12.45 Styrearbeid i praksis: solide rutiner og gode hjelpemidler, ved Per Bergstad.

13.45 Pause.

14.00 Erfaringer fra praktisk styrearbeid, ved Trude Marit Risnes.

14.35 Oppsummering og individuelle spørsmål.

15.00 Takk for i dag.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Styrets plass og rolle i en virksomhet, Øystein Dahl Andersen

Styrets plass og rolle.pptx

Virksomhetens strategi, Trude Marit Risnes

Introduksjonskurs i styrearbeid.pptx

Styrearbeid i praksis, Øystein Dahl Andersen

Styrearbeid i praksis.pptx

Styrets og daglig leders ansvar, Øystein Dahl Andersen

Styrets og daglig leders ansvar.pptx

Andre lignende møter:

25. jan 2024 -

Grunnleggende regnskapsforståelse

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner