17.jan

Slik beskytter du deg mot økonomisk kriminalitet

Bedrifter i vår region svindles for millioner. Velkommen til et informasjonsmøte med politiet om forebygging av økonomisk kriminalitet retta mot næringslivet på flere nivå. Politiet gir oss tips og råd rundt trusselbildet og forebygging av risiko for å bli utsatt for dette i egen bedrift.

Sør-Vest politidistrikt etterforsker for tiden flere saker som omhandlar godt planlagte faktura- og betalingsbedragerier mot næringslivet i Rogaland. Enkelte firma har tapt store beløp, noen opp i 10-millionersklassen, ved å utbetale beløp til kriminelles kontonummer. Ofte blir bedrageriene gjennomført på den måten at kriminelle leser e-post mellom den som sender og den som mottar fakturaene. Sakene er krevende å oppklare, men enkle å forebygge.

Du vil møte Kyrre Lindanger, næringslivskontakt, Sturle Smith, seksjon for økonomisk kriminalitet og Knut Erik Rame, seksjon for digitalt politiarbeid.

For mer informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård.

>> No shows wil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

08.00 Registrering og kaffe.

08.15 Velkommen ved Næringsforeningen, ved Inger Tone Ødegård.

08.25 Trusselbildet pr dags dato, ved Kyrre Lindanger, Sturle Smith og Knut Erik Rame, Politiet.

08.40 Konkrete råd om forebyggende tiltak.

09.15 Hvordan agerer du hvis noe skjer.

09.30 Åpen diskusjon og erfaringsutveksling med bedriftene.

09.50 Avslutning i plenum, kaffe og individuelle spørsmål.

Foredragsholdere

Sturle Smith

Politiinspektør, leder av Seksjon for økonomisk kriminalitet i SVPD, uteksaminert fra Politiskolen i 1993, videreutdanning i ledelse og etterforskning av økonomisk kriminalitet.

Kunt Erik Rame

Politiinspektør, ferdig utdannet ved Politihøgskolen i 1996, jobbet i politiet siden 1996. Datateknisk utdanning. Jobbet som etterforsker innen digital forensics siden 2004. Leder for seksjon ved digitalt politiarbeid i Sør-Vest. Medlem i referansegruppen til NC3 (datakrimsenteret).

 

Presentasjoner

Kriminalitetsforebygging, Inger Tone Ødegård

Forebygging av kriminalitet 170120.pdf

Innlegg 1 og 2 - bedrageri, Inger Tone Ødegård

Bedrageri mot n.pdf

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner