20.feb

Laks og skatt

Rammer superskatt på laks verdiskaping og innovasjon?

Ifølge Atle Eide, styreleder i SalMar, står valget mellom superskatt på lakseoppdrett eller å bygge en sterk, kystbasert eksportnæring som kan tilføre tusenvis av arbeidsplasser til distriktene.

På denne konferansen stiller Eide og de øvrige foredragsholderne følgende spørsmål:

Hva kan en omlegging av det norske skatteregimet for laks betyr for sysselsetting, investering og konkurransekraft for norsk havbruksnæring? Hvordan vil et nytt skatteregime kunne slå ut for kystkommuner som tilrettelegger for havbruksvirksomhet, og har Norge som nasjon noen mulighet til å nå vekstmålene for næringen med et nytt skatteregime?

Den 20. februar vil du også få møte toppsjef i Skretting, Erlend Sødal, professor Ragnar Tveterås (UiS) og Jan Erik Åsland fra EY, som tar debatten om en av de potensielt største omleggingene av rammebetingelse for norske havbruksnæring.

Velkommen!

Arrangementet «Laks & skatt» er et samarbeid med Stiim Aqua Cluster.

For mer informasjon vennligst kontakt Silje Finnskog Jensen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

13.30 Registrering, kaffe og nettverksbygging.

14.00 Velkommen, ved Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforneingen.

14.10 Presentasjon av "The Norwegian Aquaculture Analysis 2019", ved Jan Erik Åsland, Partner i EY.

14.30 Havbruksskatteutvalgets innstilling og alternative forslag til nytt skatteregime for havbruksnæringen, ved Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger.

15.00 Investeringsviljen i havbruksnæringen ved innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringen, ved Atle Eide, styreleder i SalMar.

15.30 Mulige konsekvenser for leverandørindustrien ved innføring av nytt skatteregime i havbruk, ved Erlend Sødal, administrerende direktør Norge og Australia i Skretting.

15.50 Q&A.

16.00 Takk for i dag.

Mulighet for nettverksbygging i etterkant av møtet.

Foredragsholdere

Presentasjoner

The Norwegian Aquaculture Analysis, Jan Erik Åsland

The Norwegian Aquaculture Analysis 2019 Clean.pdf

Havbruksskatteutvalgets innstilling og alternative forslag til nytt skatteregime for havbruksnæringen, Ragnar Tveterås

Næringsforeningen_2020_02_20_Tveteras.pptx

Investeringsviljen i havbruksnæringen ved innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringen, Atle Eide

20_02_20_Næringsforening Atle Eide.pptx

Andre lignende møter:

04. nov 2020 -

HIGH WIND 2020

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner