08.mar

Introduksjonskurs i styrearbeid

Ny som leder, politiker, tillitsvalgt eller nytt styremedlem? Din stemme for eller imot en sak kan være avgjørende. Bli med på dette styrekurset for å lære mer om styrets rolle, ansvar, samhandling mellom styret og ledelse, og ikke minst hva som er god praksis for styrearbeid.

Dette introduksjonskurset er en god startpakke og gjør deg godt forberedt enten du representerer eierne, de ansatte eller er leder med ansvar for styreoppfølging i en bedrift eller organisasjon.  Erfarne advokater, som selv har mye erfaring fra styrearbeid på ulike nivåer,  har satt av dagen til å dele sine beste råd med deltakerne; både jus, strategi, styreansvar, samhandling mellom styret og administrasjon,  og ikke minst gode rutiner i bedriften eller organisasjonen for å sikre solid styrearbeidet.

Du møter Sigrun Sagedahl og Finn Eide fra Haver Advokatfirma AS, Per Bergstad fra Advokatfirma Sekse & Co AS og ikke minst Christine Sagen Helgø fra Camar, som vil fortelle hvordan systematisk styrearbeid har bidratt til ny struktur og utvikling i deres bedrift. Avslutningsvis et lite innblikk i regionens Styreportal ved Elisabet Lerstøl Oftedal fra Formue.

Hovedprogrammet er:

* Styreinstitusjonen:
- Aksjeloven og andre rammer for styret og rollefordelingen mellom styret
- Daglig ledelse og aksjeeiere, 

* Styrets rolle og funksjon: 
- Strategiarbeid, inkl. eksempler på modeller
- Risiko-og mulighetsrom, inkl. eksempler

Styrets og daglig leders ansvar:
- Ansvarsgrunnlag og vilkår for erstatning
- Klassiske fallgruver og eksempler fra rettspraksis og media
- Tips og tiltak for å redusere risikoen for å komme ansvar

* Styrearbeid i praksis:
- vanskelige dilemmaer
- godt samarbeid mellom eier/styret som kollegium og evt det å ta dissens
- gode rutiner; innkallinger, protokoller og hjelpemidler

 

Praktisk info:

Ved påmelding, vennligst oppgi i notatfelt dersom du har matallergier, slik at du får tilpasset lunsj.
>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.
For spørsmål om møtet, ta kontakt med Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.

Program

08.30 Registrering og kaffe.

08.45 Velkommen og praktisk informasjon, ved Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.

08.50 Styreinstitusjonen: Rollefordelingen mellom styret, daglig ledelse og aksjeeiere. Aksjeloven og andre rammer for styret, ved Sigrun Sagedahl, Advokat, Haver Advokatfirma AS.

09.55 Pause og erfaringsutveksling.

10.15 Styrets rolle og funksjon, ved Finn Eide, Partner, Haver AS.

11.15 Lunsj og erfaringsutveksling.

12.00 Styrets og daglig leders ansvar. Ansvarsgrunnlag og vilkår for erstatning. Klassiske fallgruver og eksempler fra rettspraksis og media. Tips og tiltak for å redusere risikoen for ansvar ved Per Bergstad, Partner, Advokatfirma Sekse & Co AS.

12:45 Styrearbeid i praksis: solide rutiner og gode hjelpemidler, ved Per Bergstad.

13.45 Pause.

14.00 Slik praktiserer vi styrearbeid i våre bedrifter, ved Christine Sagen Helgø, Investeringsdirektør, Camar.

14.35 Ny styreportal og motivasjon til å rekruttere eksterne styremedlemmer, ved Elisabet Lerstøl Oftedal, Formuesforvalter, Formue.

14.50 Oppsummering og individuelle spørsmål.

15.00 Takk for idag.

Foredragsholdere

Christine Sagen Helgø

Investeringsdirektør i Camar fra 20.01.23. Ordfører i Stavanger fra 2011-2019. Har juridikum fra UIB. Erfaring fra en rekke styreverv og sitter i dag blant annet i styret i Nordic Outdoor, Sparebanken Vest og Helse Stavanger.

Presentasjoner

Styrearbeid i praksis, Per Bergstad

Praktisk styrearbeid .pptx

Styrets og daglig leders ansvar., Per Bergstad

Styreseminar Næringsforeningen 08.03.23.pptx

Slik praktiserer vi styrearbeid i våre bedrifter, Christine Sagen Helgø

Eier- og styrearbeid 8 mars 23 ny.pptx

Ny styreportal og motivasjon til å rekruttere eksterne styremedlemmer, Elisabet Oftedal

FORMUE - styrearbeid 080323.pptx

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner