29.apr

Webinar: Midlertidig lov om rekonstruksjon

Stortinget vedtok 24. april en midlertidig lov om rekonstruksjon. Loven erstatter tidligere regler om gjeldsforhandling i konkursloven kapittel 1 og er ment å redusere risikoen for unødige konkurser i ellers levedyktige virksomheter som rammes av koronapandemien. Loven kan kanskje særlig få stor betydning for næringslivet i regionen, som i tillegg er rammet av det betydelige fallet i oljeprisen.

Vi inviterer til et webinar for gjennomgang av hovedpunktene i lovendringen, som er inspirert av amerikanske Chapter 11-regler:

  • Adgang til å åpne rekonstruksjon på et tidlig tidspunkt, før det foreligger insolvens.
  • Utvidet krets av personer som kan kreve rekonstruksjon, herunder kreditorer.
  • Nye regler om at selskapet under rekonstruksjonsperioden kan ta opp pant med «superprioritet» foran eksisterende panthavere (som eksempelvis pantesikret bankgjeld).
  • Fjerning av kravet om likebehandling av kreditorer og om minimumsdividende.
  • Forenklede regler for beslutning om rekonstruksjon.
  • Redusert flertallskrav for beslutning om å konvertere gjeld til egenkapital.

Alle påmeldte vil få tilsendt link til webinar ca to timer i forkant av webinaret, samt presentasjon og innspilling av webinar i etterkant av møtet. 

For mer informasjon, vennligst kontakt: Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen.

 

 

 

Foredragsholdere

Presentasjoner

Midlertidig lov om rekonstruksjon, Inger Tone Ødegård

Midlertidig lov om rekonstruksjon 290420.pptx

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner