Årets Bedrift II: Navtor
Navtor har lykkes med er å revolusjonere distribusjonen og oppdateringen av digitale kart til verdens handelsflåte.

Årets Bedrift II: Navtor

Selskapet ble etablert for snart ti år siden og fikk sin første kunde utenfor Norge et par år senere. I dag er nær 80 prosent av omsetningen eksport, og Navtor er blitt verdens største leverandør av navigasjonsinformasjon.
19.november 2020 Av Ståle Frafjord

Navtor AS
Etablert: 2011
Hovedkontor: Egersund
Forretningsområde: Navigasjonsteknologi
Antall ansatte: 94
Omsetning: 284 MNOK
Driftsresultat: 26 MNOK
Kundeundersøkelser viser at 97 prosent av våre kunder vil anbefale Navtor til andre. Alle forutsetninger er til stede for fortsatt vekst, og da hoved- sakelig på eksportmarkedet. Vi har allerede 80 prosent av markedet i Norge, sier salgs- og markedsdirektør i Navtor, Børge Hetland.
Navtor er på få blitt verdens ledende leverandør innen utvikling, teknologi og distribusjon av innovative e-navigasjons- løsninger innen shipping, og har nå et etablert nettverk av datterselskaper og distributører over hele verden.
– Det vi har lykkes med er å revolusjonere distribusjonen og oppdateringen av digitale kart, og annen digital informasjon som blir sendt ut til verdens handelsflåte. Dette hjelper navigatører, skipsredere, og skipsoperatører å planlegge, utføre og monitorere en sikker og effektiv sjøreise på en enklere, tids- besparende og mer kompatibel måte, sier Hetland.

 

Innslag fra TV Vest:

Kartbord

Selskapet har også utviklet verdens første digitale kartbord (en software ombord), som samler all kritisk navigasjons-informasjon på én plattform og presenterer disse som informasjons-lag på toppen av et sjøkart (NavStation).
– Dette effektiviserer både tidsbruken for ruteplanlegging ombord med cirka 70 prosent, samt øker sikkerheten til sjøs da vårt digitale kartbord automatiserer store deler av prosessen. I tillegg har vi lykkes med å finne gode distributører og ansatte, som har høy kompetanse på sitt fag, og som har forutsetninger til å lykkes i sitt marked.
Navtor har bygget opp salgskontorer i Singapore, Japan, USA, UK og Sverige, og etablert et stort nettverk av distributører over hele verden. Selskapet har i dag har en global tilstedeværelse med kunder i 64 land.

 

Anerkjennelse

– Hvordan oppleves det å bli nominert årets bedrift?
– Det er utrolig givende og er med på å sette Navtor på kartet i vår region. Det er en anerkjennelse av det vi alle i Navtor legger ned hver dag av engasjement og vilje til å gjøre hverdagen enklere for navigatører og skipsredere verden over. En slik nominasjon gir oss gir oss en ekstra boost til å fortsette
å utvikle teknologiske nyvinninger for den maritime navigasjons- bransjen. Å bli nominert blant så mange sterke aktører vi har her i vår region er også selvsagt en ære, og vi er glade for å være en del av det sterke maritime miljøet vi har her i Rogaland, sier Børge Hetland.

 

Attraktiv

– Betyr en slik nominasjon noe for dere?
– En slik nominasjon er en anerkjennelse til alle våre dyktige medarbeidere som jobber hardt hver dag for å ivareta vår ledende posisjon i markedet med å utvikle smarte og innovative digitale navigasjonsløsninger. En nominasjon er også viktig for oss fordi vi nå får mulighet til å vise at vi er en attraktiv arbeidsplass her i Rogaland, hvor vi stadig har behov for nytenkende utviklere samt personer med maritim erfaring. Slik kan vi fortsette vår stødige vekst og forsterke vår posisjon i front av den maritime digitale utviklingen.
Navtor har per i dag 94 ansatte. Årsomsetningen i 2019 endte på 284 MNOK, en økning på 40 prosent i forhold til 2018. Budsjettet for 2020 er på 385 MNOK, og veksten vil hovedsakelig komme fra eksportmarkedet.

 

Til stede

Verdens handelsflåte som seiler internasjonalt består av cirka 53.000 handelsfartøy. De største landene er Japan, Hellas, Kina, Tyskland, Singapore, USA og Norge, og Navtor er tilstede, enten med egen kontorer eller distributører i alle disse landene og alle andre land som har et handelsfartøy.
– Vi har tatt mange grep som posisjonerer oss til å levere ledende, digitale tjenester også i årene som kommer. Videre er vi også godt rustet til å møte de endringene og utfordringene som global shipping står ovenfor de kommende årene, for eksempel krav om reduserte utslipp. Vi har i dag rundt 35 høyt kvalifiserte
og spesialiserte personer ansatt innenfor forskning og utvikling i Navtor, og deltar i ulike utviklingsprosjekt i samarbeid med andre aktører for å utvikle morgendagens e-navigasjonsteknologi.

 


Sponsor

Navtors verdigrunnlag er å være tilstede og støtte lokalsamfunnet ved å sponse diverse idrettslag, andre lag/organisasjoner og ulike arrangement i nærmiljøet, spesielt hvis noen av de ansatte er engasjert i noen av disse.
– Vi jobber kontinuerlig for å skape et inkluderende, inspirerende og internasjonalt arbeidsmiljø med respekt for hverandre og hvor deling av kunnskap har fokus. Slik bygges sterke team, trivsel og eiertilhørighet til Navtor sin utvikling og suksess – som igjen genererer produktivitet og flere arbeidsplasser, sier Børge Hetland.

Andre liknende nyheter

Karrieredagen og Job Fair: Årlige møteplasser for fremtidens arbeidskraft

Stavanger-regionen tar grep om fremtiden med Karrieredagen og Job Fair, som nå blir årlige arrangementer. Målet er å bygge broer mellom studenter, arb…

Tabbekonferansen: – Riktig «mindset» er verdifullt

Psykolog Egon Hagen sier hele skolesystemet er bygget opp for å redusere risiko. Men de som lykkes i business, har ofte ingen spesiell utdannelse.

Tabbekonferansen: – Enormt med tabber i norske rettssaler

Kjendisadvokat Arvid Sjødin mener det norske rettssystemet er fullt av tabber. 6. mars kommer forsvarsadvokaten tl Tabbekonferansen.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner