Årets Bedrift III: Naboen

Årets Bedrift III: Naboen

Målet for Naboen er å være norges beste nabo. Det innebærer i praksis å få ting til å skje, med begeistring som den store drivkraften.
23.november 2020 Av Ståle Frafjord

Naboen AS
Etablert: 1996
Hovedkontor: Stavanger
Forretningsområde: Maskinutleie
Antall ansatte: 100
Omsetning: 370 MNOK
Driftsresultat: 30 MNOK–– – 

– Vi skal sette folk i stand til å klare seg selv, og folk skal kjenne det i sjelen at de har med den aller beste naboen å gjøre, enten man er ansatt, kunde eller leverandør, sier konsernleder Nina Aasland.

Naboen AS ble etablert på Forus i Stavanger av ekteparet Nina og Olav Aasland i 1996. Siden starten for snart 25 år siden har selskapet ekspandert og har i dag kontorer i en rekke byer også utenfor Rogaland, blant annet Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim. Naboen er blitt Norges fjerde største utleieselskap med nær 100 ansatte og en omsetning i fjor på 370 millioner kroner. De siste ti årene har veksten i omsetningsøkningen vært på over 1000 prosent.
– Vi leier ut alt det som trengs av maskiner og utstyr til å bygge Norge. Da vi startet i Stavanger var mye av utleievirksomheten rettet mot privatmarkedet, i dag utgjør privatmarkedet cirka to prosent.

 

Innslag fra TV Vest:

 

Totalopplevelse

Den store veksten har vært på proffmarkedet. Utleieporteføljen består av om lag 11.000 enheter, av dette er 1 500 personløftere.
– Det vi ønsker er å gi våre kunder en god totalopplevelse både gjennom en moderne maskinpark, et rikt utvalg, lang erfaring, høy kompetanse og service, sier Aasland.
Selskapet har lenge operert med langtidsplaner. Den siste i rekken er Nabolaget 2025, som omfatter selskapets kulturbygging og mål.
– Vi startet i 2010 med å legge femårs- planer i form av konkrete mål for den neste femårsperioden. Da hadde vi nettopp lagt bak oss en finanskrise, som for vår del hadde resultert i en omsetningsnedgang på 20 prosent og en total omsetning på cirka 21 millioner. Målet for 2015 var 150 millioner, og den klarte vi med god margin. I tillegg nådde vi også målet om ISO-sertifisering og nye lokasjoner.

 

Nye mål

Den nye femårsplanen fra 2020 til 2025 innebærer nye høye mål. Her er selskapets lean-prosess en vesentlig faktor.
– Et av våre fire hovedmål nå er å være den foretrukne leverandøren på utleie av maskiner og utstyr fordi vi har kunnskapsrike medarbeidere som gir kunden en merverdi, fordi vi opptrer så folkelig at kunden trives i vårt naboskap, og fordi vi er så grundige at kunden opplever god flyt. Vår Lean-prosess kaller vi for naboskap. Vi arbeider med kontinuerlig forbedring gjennom iherdig trening fordi vi vil gi våre kunder og ansatte et godt liv på jobb, sier Aasland.
Naboen har et sterkt fokus på kultur og lagbygging, og trener kontinuerlig på å bli enda bedre.
– For å få de ansatte med på den reisen vi ville inne i, etablerte vi i 2010 noe som fikk navnet Endelig mandag. Vi samlet alle ansatte den første mandagen i hver måned til iherdig trening for å gjøre hverandre gode, og trener på samarbeid og lagbygging. Det har vi hatt stor suksess med. Når vi nå er blitt så store – og ikke minst på grunn av koronapandemien
– kjører vi dette digitalt. Hver sommer arrangerer vi også Nabomesterskapet, der vi samler alle de ansatte fysisk og trener på de samme tingene. I år har vi måttet utsette samlingen til neste år.

 

Bærekraft

Naboen AS er både ISO 9001 sertifisert (kvalitetsstyring) og 14 001 sertifisert (miljøsertifisert).
– Vi har satt oss noen tøffe bærekraftmål som blant annet innebærer at vi skal være fossilfrie innen 2030. Det gjelder også for bygningene våre. Alle våre firmabiler skal være elektriske innen 2025, trekkbiler og lastebiler skal være fossilfrie innen 2030 og når det gjelder utstyrsflåten vår skal nye investeringer være i elektriske maskiner og fossilfritt utstyr der det er mulig og forsvarlig å fremskaffe slike.
Selskapet har også mottatt noen priser opp gjennom årene. I 2012 ble Naboen kåret til Europas beste utleieselskap i klasen for små selskap, i 2018 i klassen for store selskap.
– Det er vi veldig stolt av. Vi er det eneste europeiske selskapet som har vunnet begge prisene.
– Hva betyr det å bli nominert til Årets bedrift?
– Det betyr veldig mye å bli lagt merke til for den innsatsen vi har gjort, og spesielt mye at det skjer i vår egen region. Det setter vi utrolig stor pris på.

Andre liknende nyheter

Karrieredagen og Job Fair: Årlige møteplasser for fremtidens arbeidskraft

Stavanger-regionen tar grep om fremtiden med Karrieredagen og Job Fair, som nå blir årlige arrangementer. Målet er å bygge broer mellom studenter, arb…

Tabbekonferansen: – Riktig «mindset» er verdifullt

Psykolog Egon Hagen sier hele skolesystemet er bygget opp for å redusere risiko. Men de som lykkes i business, har ofte ingen spesiell utdannelse.

Tabbekonferansen: – Enormt med tabber i norske rettssaler

Kjendisadvokat Arvid Sjødin mener det norske rettssystemet er fullt av tabber. 6. mars kommer forsvarsadvokaten tl Tabbekonferansen.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner