– Dette blir vanlig om ti år
Slike små, selvkjørende busser kan sammen med større utgaver, bli vanlig i kollektivtrafikken i Rogaland i fremtiden tror både Kolumbus, fylkesordføreren og fylkessamferdselssjefen. Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

– Dette blir vanlig om ti år

Verken fylkeskommunen eller Kolumbus kan love selvkjørende busser på Bussveien fra starten, men alle er enige om at de selvkjørende bussene er en del av det fremdtidige kollektivtilbudet.
13.august 2019 Av Lars Idar Waage

Kolumbus hadde prosjektansvaret for prøveprosjektet på Forus sammen med Forus PRT og Forus Næringspark. De har også vært med på Fabulous20-prosjektet i Gjesdal fra starten, der fremtidens selvkjørende busser skal testes ut på Ålgård.

– Vi tror at innen ti år, dersom vi er litt konservative, vil det være relativt vanlig med selvkjørende busser i Rogaland. Dersom utviklingen av teknologi går enda litt raskere, kan det gå kortere tid, sier Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus og ansvarlig for autonome løsninger.

Hun får støtte av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, som synes utviklingen er svært spennende.

– Men det forutsetter at vi får infrastrukturen på plass, der Bussveien er en viktig brikke. Vi er avhengige av at bussveien blir bygget som planlagt, for det er på slike traséer selvkjørende busser vil ha best effekt, sier hun.

LES OGSÅ: Selvkjørende fremtid

 

Besparelser

At Bussveien vil spille en nøkkelrolle i en selvkjørende fremtid er også fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling enig i.

– Bussveien vil være en fantastisk testarena for denne type busser, men det forutsetter av vi ikke inngår flere kompromisser angående Bussveien. Når teknologien er god nok, er mer usikkert. I fagtidsskrifter varierer tidsaspektet fra 5-10 år til at vi aldri vil nå det høyeste nivået av selvkjørende busser. Men utvikling av denne type teknologi er et globalt fenomen som det nå er stort fokus på, sier Heinzerling.

Politikerne i Rogaland har vedtatt at Bussveien skal ha mål om nullutslipp. For bussenes del vil det bety batteridrevne eller drevet av biodiesel og biogass

– For oss har det vært viktig at nullutslipp står i førersetet, sammen med utprøvd teknologi, sier fylkesordføreren.

Økonomi vil også være et spørsmål. Fordelen med selvkjørende busser vil være å spare personalkostnader. Kollektivtrafikk er finansiert med 60 prosent subsidier i dag, der personalkostnader utgjør rundt halvparten.

– Dersom vi kan produsere mer gunstig og billigere kollektivtilbud vil dette kunne løse en del utfordringer som kostnadsnivå, mangel på sjåfører og effektivisering av ruter som i dag har dårlig belegg, sier samferdselssjefen.

 

Større busser

I Kolumbus tror de imidlertid de større selvkjørende bussene vil utvikles raskere enn de små som har blitt testet ut, da flere av de store og kapitalsterke aktørene som for eksempel Volvo og Scania er med i utviklingen.

– De store har et større momentum og mer kapital i ryggen, i motsetning til Navya og EasyMile som er startup-selskaper. Det kan utgjøre en forskjell i farten den videre utviklingen har, forklarer Skundberg.

Større busser testes nå ut i Asia, blant annet i Singapore. Her har Volvo og Nanyang Technological University (NTU) utviklet en buss på 12 meter med kapasitet på 80 passasjerer. Etter planen skal lignende busser også testes ut i Gøteborg fra neste år.

– De som kanskje er kommet aller lengst er kinesiske Baidu, sier Skundberg.

 

Roser engasjementet

Hun legger til at Rogaland Fylkeskommune er veldig langt fremme hva autonom teknologi angår, lenger fremme enn de fleste andre norske fylkeskommunene.

– Vi har all grunn til å rose både fylkespolitikere og fylkesadministrasjon for å se fremover og satse på selvkjørende busser. Det gjør at vi kan være en foregangsregion også for denne type mobilitet, sier hun.

Fylkesordfører Tengesdal sender rosen tilbake til Kolumbus og Forus PRT.

– Langt på vei er det Kolumbus og Forus PRT som har gått foran i dette arbeidet som vi har støttet opp om. De har satt i gang og fulgt opp på eget initiativ, noe jeg synes er flott. Det er litt typisk for Kolumbus, som ser muligheter og snur seg raskt rundt, mener hun.

 

Hent meg

Kolumbus har allerede en tjeneste kalt “Hent meg” - der man kan bestille transport fra hjemmet og bli kjørt dit du skal innenfor en gitt sone, til prisen av en bussbillett. Tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig i Sauda her i fylket.

– Vår tanke er at selvkjørende busser vil passe godt inn i denne tjenesten, og vår tanke er spesielt å knytte mindre selvkjørende busser til denne, sier Skundberg.

Om Ragnvald Albertsens drøm om å ha autonome busser på Bussveien ikke går i oppfyllelse allerede i 2023, er det derimot store sjanser for at selvkjørende busser kommer i fremtiden.

– Jeg har nok aldri ledd av idéene til Albretsen, sier fylkesordføreren og smiler før hun fortsetter:

– Det er viktig å presisere at vi er mange som vil ha ny og bedre infrastruktur, men dette må både planlegges og finansieres, og at dette nå er en debatt på Nord-Jæren. Jeg tror det kan la seg løse. I så måte ligger jo Bussveien til rette for dette, med rette strekninger og færre hindringer, sier hun.

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner