Dette mener de om næringspolitikk
John Peter Hernes og Kari Nessa Nordtun representere hver sin blokk, men er enig om mye i Stavanger-politikken. Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

Dette mener de om næringspolitikk

Hva er egentlig forskjellen på næringspolitikken i Arbeiderpartiet og Høyre, og hvordan mener ordførerkandidatene John Peter Hernes fra Høyre og Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet i Stavanger at kommunen bør drive næringspolitikk?
25.april 2019 Av Ståle Frafjord Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

Rosenkilden har bedt de to mest sannsynlige kandidatene til ordførerstolen i Stavanger de neste fire årene om selv å definere begrepet næringspolitikk, hvordan politikken bør utformes, hva som er viktigst– og hva som likheten og forskjellen på Arbeiderpartiets og Høyres næringspolitikk lokalt i 2019.

Rosenkilden: Hva legger dere i begrepet næringspolitikk?
John Peter Hernes: At vi som folkevalgte arbeider aktivt som pådrivere for verdiskapning og arbeidsplasser. 
Kari Nessa Nordtun: I begrepet næringspolitikk legger jeg all politikk som har som mål å skape arbeidsplasser, verdier og inntekter til fellesskapet.

Rosenkilden: På hvilken måte bør en kommune drive aktiv næringspolitikk?
John Peter Hernes: Små og store representanter for næringslivet bør møte en åpen dør og «rød løper» til ordfører og politisk ledelse, slik at nye ideer og problemer kan tas opp, drøftes og helst løses raskt. Kommunen må tilrettelegge næringsområder og byutvikling, transport og trafikk og tilgang på kompetanse, og aktivt jobbe for gode og stabile rammebetingelser for næringslivet på vegne av byen/regionen - også mot sentrale myndigheter. Det er også viktig å markedsføre og bygge relasjoner for regionen og næringslivet internasjonalt. Bedriftene våre konkurrerer i VM, ikke i et kretsmesterskap. De gode tidene vi ser i 3-4 år fremover, må brukes til å skape nye næringer før oljeinvesteringene trappes ned igjen.
Kari Nessa Nordtun: For Arbeiderpartiet betyr en aktiv næringspolitikk at Stavanger kommune har en målrettet politikk for å styrke og videreutvikle særlig de næringene der vi har klare fortrinn. Blant disse er olje og gass, fornybar energi, smartteknologi, helse- og velferdsteknologi, kapitalforvaltning og matindustrien. I tillegg er det viktig at vi legger godt til rette for næringsvirksomhet i det kommunale planverket, og at kommunen har et høyt servicenivå ovenfor dem som driver, og dem som vil etablere, næringsvirksomhet i Stavanger. Der kan kommunen bli langt bedre enn i dag. Derfor foreslo vi i vårt budsjett en satsning til nettopp dette i prosjekt «Fasit Stavanger».


LES OGSÅ: Valget 2019: – Friskere i Stavanger og I tre av fire saker er blokkene enige

Viktigste sak
Rosenkilden: Hva blir den viktigste næringspolitiske saken i regionen de neste fire årene?
John Peter Hernes: Å skape et mer allsidig næringsliv som gjør oss mindre sårbare for aktiviteten innen olje- og gass. Men også en videreutvikling av Universitetet som en motor for nyskaping, sikre langsiktig gode og stabile rammevilkår for, og motvirke nedsnakkingen av, vår desidert viktigste næring; oljevirksomheten.
Kari Nessa Nordtun: Sikre fortsatt gode utviklingsmuligheter for olje- og gassnæringen, samtidig som vi aktivt hjelper fram næringer med særlig stort vekstpotensial (blant annet dem som er nevnt ovenfor). Jeg har også stor tro på lagring og transport av karbon og en satsning på hydrogen.


Forskjellen
Rosenkilden: Hva er hovedforskjellen lokalt mellom Arbeiderpartiet og Høyre når det gjelder næringspolitikk?
John Peter Hernes: Høyre glemmer aldri at verdiskapning og arbeidsplasser er selve grunnlaget for vår felles velferd og attraktivitet som kommune, og at vi må samarbeide bredt politisk og regionalt for å få det til. Privat næringsliv er et honnørord for oss i Høyre. Personlig har jeg også erfaring som gründer og selvstendig næringsdrivende, med gleder og sorger, våkenetter, rapportering og byråkratiske krav.
Kari Nessa Nordtun: Arbeiderpartiet har en bredere tilnærming, og evner å ha to tanker i hodet samtidig: Legge til rette for fortsatt utvikling av olje- og gassnæringen, og aktivt hjelpe fram andre vekstnæringer som fornybar energi og smartteknologi. På bakgrunn av Stavangers nye og ambisiøse klimamål vil vi ta initiativ til et tett samarbeid med næringslivet der vi sammen ser på mulighetene for å utnytte ambisiøse klimamål til å utvikle ny teknologi, nye løsninger og nye arbeidsplasser. Høyre ser på sin side ut til å være hensunket til en 70-tallets Lykkeland-nostalgi der de tror at datidens rettedalske metoder er riktig oppskrift for 2020-tallet.

LES OGSÅ: – Friskere i Stavanger

Enige
Rosenkilden: Hvilke saker opplever du at Arbeiderpartiet og Høyre lokalt i hovedsak er enige om nær det gjelder næringspolitikk?
John Peter Hernes: Jeg håper vi kan være enige om mest mulig. Stavanger og Rogaland Ap er snart de siste i Ap som står for positiv forutsigbarhet for oljeindustrien. Vi er nok også enige om behovet for å bygge et bredere næringsliv.
Kari Nessa Nordtun: Vi er enige om fortsatt å støtte opp om den fantastiske olje- og gassnæringen vår. Dette er et område der det er viktig at de største partiene i Stavanger er på linje.


Forskjell
Rosenkilden: I hvilken grad - og på hvilken måte - vil næringslivet lokalt merke forskjell på om posisjonen de neste fire årene utgjøres av en såkalt blå eller rød blokk?
John Peter Hernes: De borgerlige partiene har et grunnleggende positivt syn på næringsliv, industri, verdiskapning og aktivt samarbeid regionalt og internasjonalt. Det er også en konkret forskjell i erfaring og interesse for næringsliv og verdiskaping. Så er det jo nytt at den lokale røde blokken ser ut til å bli mer dominert av SV og Rødt.
Kari Nessa Nordtun: Vi vil ha en tett dialog med næringslivet om hvordan kommunen kan bidra til videreutvikling, særlig i de viktigste næringene våre. Et fast, strukturert samarbeid for å nå klimamålene vil være ett av initiativene våre. I tillegg må vi huske at noe av den aller viktigste næringspolitikken handler om at Stavanger er en attraktiv by å bo og leve i for både norske og utenlandske arbeidstakere, familier og studenter. Politikken på områder som barnehager, skole, bolig og kultur er derfor en svært viktig del av næringspolitikken. Her tenker rød side mer helhetlig enn den blå siden ved å prioritere gode skoler og barnehageplass når mor og far trenger det. Dette er viktig for å rekruttere og beholde den kompetansen vi trenger.

Rosenkilden: I hvilken grad opplever du utfordringer i det regionale samarbeidet knyttet til næringspolitikk?
John Peter Hernes: Vi må legge debatten om kommunesammenslåing bak oss og komme videre. Å fremme det regionale samarbeidet blir en viktig oppgave. 
Kari Nessa Nordtun: Vi opplever nå enkelte utfordringer knyttet til Bymiljøavtaler, men bortsatt fra dette opplever jeg at det regionale samarbeidet om næringspolitikken fungerer godt.

 

Andre liknende nyheter

Derfor må du på Leandagen

– Få det beste ut av bedriften og menneskene som jobber der.

Sentralbanksjefen: Renten trolig ned i høst, men lover ingenting

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache møtte regiones næringsliv og ga et innblikk i hvilke vurderinger Norges Bank gjør når de setter renten.

Søk nå: En verdifull arena for unge ledere

Er du under 37 år, har en lederrolle med ansvar for budsjett, personal eller resultat? Da kan du bli med i U37 Ledernettverket.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner