– En utslippsfri cruisedestinasjon
Illustrasjonsfoto: BITMAP

– En utslippsfri cruisedestinasjon

Landstrøm innen 2022, færre store cruiseskip i Vågen, utrede en anbefalt øvre tålegrense for antall turister samtidig, prioritere anløp av lavutslippsskip og etablere cruisebåtkai i Bjergsted. Her er den grønne cruisestrategien som Stavanger kommune har utarbeidet, i samarbeid med næringen og en rekke organisasjoner, men som flertallspartiene i Stavanger nå vil endre. Ta deg også tid til å lese selve strategidokumentet.
10.september 2020 Egil Hollund

KLIKK HER for å lese hele forslaget til Cruisestrategi for Stavanger-regionen 2020-2030!

– Utvikling av cruisetrafikk til Stavanger-regionen skal bygge på FN sine mål for bærekraftig utvikling og på felleserklæringen fra 14 norske cruisekommuner om en mer miljøvennlig cruisenæring, understreker Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen, og siterer videre fra planen som han og Næringsforeningen, sammen med mange andre aktører som Velforeningen i Gamle Stavanger, destinasjonsselskapet Region Stavanger, Stavanger kommune og Stavanger-regionen Havn har vært med å utarbeide.

– Utarbeidelse av strategiplanen bygger videre på innspill og oppfatninger fra ulike ståsteder i regionens næringsliv, friluftsliv og næringsorganisasjoner samt havnen. Stavanger kommune sin Klima- og miljøplan og de mål som er skissert her er også lagt til grunn for utarbeidelse av strategidokumentet. Strategiplanen har også lagt til grunn FN sine 10 prinsipper for en bærekraftig utvikling av reiselivet. Endelig har man også lagt til grunn Vestlandsrådets felles cruisestrategi for Vestlandsregionen og avstemt egen strategi mot denne.

– Det ble laget en strategi som tar hensyn både til at vi skal ha en økonomisk bærekraftig næring, samtidig som ambisjonene i forhold til miljø og nullutslipp er høye. Det ble også understreket at ingen er tjent med, heller ikke næringen selv, at byen og sentrum tar imot flere turister på en gang enn det som er forsvarlig. Ingen ønsker trengsel, påpeker Minge.

Etter forslag fra MDG, vil flertallspartiene i Stavanger kommune nå endre planen. Formannskapet har vedtatt at cruiseskip skal flyttes ut av indre havn i Vågen og ikke lenger legge til kai her, melder Aftenbladet. De ber Stavanger-regionen Havn IKS om å prioritere dette arbeidet, inkludert ny kai i Bjergsted, og i mellomtiden se på mulighet for omrokeringer slik at belastningen på Strandkaien / Gamle Stavanger blir minst mulig, dette i tråd med vedtatt Handlings- og økonomiplan 2020–2023. Antall anløp skal reduseres gjennom strategiperioden (allerede inngåtte avtaler skal tas hensyn til) sammenliknet med toppårene 2018-2019, og de minst miljøbelastende skipene skal prioriteres. Dette arbeidet skal prioriteres. Formannskapet ber også Stavanger-regionen Havn IKS vurdere en handlingsplan som utgår fra cruisestrategien, og som sendes eierkommunene for behandling.

– Dette vil i praksis torpederer forslaget til cruisestrategi, det er ikke faglig begrunnet, det viser en mangel på respekt overfor næringen og de ansatte i denne og det baserer seg på synsing. Et viktig element i forslaget til strategiplan er nettopp kunnskapsinnhenting slik at framtidige vedtak kan være faktabaserte. Hvorfor ikke vente på de tallene før bomastiske vedtak fattes, spør Minge.

Han mener at det kanskje aller verste er signalene den sender når det i fellesskap skal jobbes for en bærekraftig framtid.

– Næringslivet må og vil jobbe tett med Stavanger kommune for å nå de lokale og meget ambisiøse utslippsmålene. Vi har et gjensidig avhengighetsforhold og resultater må oppnås i fellesskap. Denne saken er en dårlig opptakt til et slikt samarbeid.

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner