Energirådet samles under Stavangers nye ordfører
Stavangerordfører Sissel Knutsen Hegdal i sitt første møte med Energirådet.

Energirådet samles under Stavangers nye ordfører

Tirsdag 5. desember ble det første møtet mellom Energirådet og den nye Stavanger-ordføreren, Sissel Knutsen Hegdal, holdt på Equinors hovedkvarter. Hensikten er å videreføre en felles arena hvor energibransjen, næringslivet og det offentlige kan ha en åpen og effektiv dialog om viktige spørsmål knyttet til energi.
05.desember 2023 Tekst og foto: Marius Johnsen

Rådet ledes av Stavanger-ordføreren og er et samarbeid mellom ni kommuner og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Equinors letesjef, Jez Averty, ønsket velkommen og la vekt på Equinors mål om å ha så lave utslipp som mulig og realisere visjonen om "Norway Energy Hub." Han understreket viktigheten av å bygge på den norske oljeindustriens suksess og utvikle en helhetlig industriplan for å sikre Norge som en fremtidig energileverandør.

Innspill fra Energirådet, ved Siri Kalvig, adm. dir. i Nysnø Klimainvesteringer.​

– La oss aldri glemme at oljeeventyret ikke kom av seg selv. Nå er vi inn i en ny fase. Politikere må legge til rette for helhetlige og langsiktige rammevilkår, forklarte Averty.

Inger Tone Ødegård fra Næringsforeningen forklarte Energirådet hvilke kompetanse- og rekrutteringsprosjekter som står på agendaen fremover for regionen.

Averty oppfordret til helhetlig tenking og handling. Wistingprosjektet i Barentshavet ble fremhevet som et eksempel som er satt på vent, og Equinor støtter målet om nullutslipp innen 2050, men elektrifisering på sokkelen spiller en nøkkelrolle i å nå de ambisiøse målene. Det er ikke mulig å få til lavutslipp uten å elektrifisere sokkelen, poengterte Averty. 

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal fremhevet betydningen av energisektoren for regionen og behovet for god dialog mellom aktørene i energibransjen, det offentlige og politikere.

– Vi vet det er utfordringer, men også fantastiske muligheter. Gjennom en god dialog kan vi sammen definere målene og jobbe mot en felles visjon, forklarte Hegdal.

Ordføreren pekte på utfordringene med å tiltrekke seg kompetanse og påpekte at vi er forpliktet til å utvikle samfunnet med lavere utslipp. Hun oppfordret til samarbeid og aktiv bruk av møteplassen som energirådet er, for å takle viktige spørsmål som rekruttering og ressursutnyttelse.

Harald Minge diskuterte Energihovedstaden-prosjektet og understreket at Stavanger som energihovedstad ikke bare dreier seg om olje og gass, men om transformasjon og omstilling. Han poengterte viktigheten av politisk og næringslivssamarbeid når nye muligheter oppstår, som for eksempel utvinning av havbunnsmineraler.

Birger Haraldseid fra Stavanger Kommune orienterte om planene til Energirådet og tok innspill fra salen.

Birger Haraldseid delte Energirådets planer fremover og inviterte til innspill fra salen. Diskusjonen inkluderte temaer som strømpriser, elektrifisering og den kommende Highwindkonferansen i mars. Innspillene fra salen fremhevet sammenhengen mellom digitalisering og elektrifisering, samt behovet for riktig kompetanse for en vellykket omstilling.  Den første samlingen til Energirådet under den nye ordføreren har satt kursen.

Andre liknende nyheter

Tro til Dovre falt

I en annen tid ville man sagt at Bjørn Sæbø har foretatt en omvendt klassereise. Fra barneår på Eiganes til voksenliv på Kampen, fra borgerskapet i by…

Karrieredagen og Job Fair: Årlige møteplasser for fremtidens arbeidskraft

Stavanger-regionen tar grep om fremtiden med Karrieredagen og Job Fair, som nå blir årlige arrangementer. Målet er å bygge broer mellom studenter, arb…

Tabbekonferansen: – Riktig «mindset» er verdifullt

Psykolog Egon Hagen sier hele skolesystemet er bygget opp for å redusere risiko. Men de som lykkes i business, har ofte ingen spesiell utdannelse.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner