Full fart for Energihovedstaden
Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun leder møtene i Energirådet. Her fra åpningen av havvindskonferansen High Wind i 2020. Foto: Lars Idar Waage

Full fart for Energihovedstaden

Prosjektet begynte som et samarbeid mellom Stavanger kommune og Næringsforeningen, men har utviklet seg til en satsing med en rekke involverte parter. Nå skal regionen befeste sin posisjon som Norges energihovedstad.
19.august 2021 Av Lars Idar Waage

I juni gjorde kommunestyret i Stavanger en ekstrabevilgning på tre millioner kroner til prosjektet. Ordfører Kari Nessa Nordtun har stor tro på at dette vil gjøre regionen i stand til å ta den ubestridte posisjonen som hovedstad for alt som har med energi å gjøre.

– Med prosjektet Energihovedstaden skal vi i Stavanger-regionen befeste og forsterke vår posisjon som Norges ubestridte energihovedstad, og jobbe aktivt for å sikre grønne nyetableringer og arbeidsplasser. Vi har konkrete målsettinger jobbet frem av deltakerne i Energirådet, som består av toppledere i regionens bedrifter, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til Rosenkilden..

 

God oppslutning

I dag er en rekke kommuner og fylkeskommunen også med som partnere. Den store bredden i samarbeidet er en klar fordel i arbeidet som nå gjøres.

– Det at så mange ønsker å være en del av dette prosjektet er jo også en tydelig melding til oss som partnere om hvor viktig det er at vi her i regionen gir jernet i energisatsingen, og jobber proaktivt både for å sikre posisjonen vår, og for å ligge i tet i den omstillingen som vi nå er i gang med, sier ordføreren.

Energihovedstaden er et ideelt organisert samarbeidsprosjekt som ble etablert for at denne regionen skal opptre koordinert og samhandlende for å om styrke og utvikles som Energihovedstad. Da er det viktig å stå samlet og så bredt som mulig. Da koronapandemien slo til i fjor og oljeprisen sank dramatisk, fikk det store konsekvenser for regionens næringsliv som jobber med energi.

– På grunn av pandemien kan vi si at vi oppnådde målene våre raskere enn antatt. Situasjonen i fjor vinter var kritisk, og kombinasjonen synkende oljepris og pandemi krevde samhandling og ekstra innsats. Etter utbruddet og den varslede krisen i energinæringen samlet vi de ulike aktørene og foreslo et prosjektsamarbeid. Den viktigste saken var å få vedtatt den såkalte skattepakken på stortinget i juni som gjorde at operatørene igjen ville investere og at det dermed ble jobber hos leverandørene, sier Minge.

 

Omstilling

Han tror alt annet ville betydd massearbeidsledighet, og prosjektgruppen gikk dermed i gang for å få til skatteutsettelsen som til slutt ble vedtatt av Stortinget før sommerferien i 2020.

– Det ble jobbet målrettet, gjennomført utallige møter med politikere, skrevet kronikker, arrangert medieutspill og så videre. Vi var en del av en stor nasjonal kampanje for å få dette til. Rett før ferien i fjor kunne vi arrangere en leverandørkonferanse med 200 deltakere i regi Energihovedstaden. Skatteutsettelsen var vedtatt og operatørene ville fortelle leverandørene om alle investeringene de nå kunne gjør, sier Harald Minge

Selve prosjektet har tre hovedinnsatsområder: Det næringspolitiske arbeidet – hvordan posisjonere regionen i energispørsmål og sørge for samhandling og koordinert innsats? Etableringen av Energirådet, hvor 30 toppledere fra hele energimangfoldet samles får å gi innspill og til slutt konferansen Energihovedstaden.

– Grønn industri er i fremvekst både i Norge og internasjonalt, og her er det viktig at Stavanger er på ballen, og sikrer sin andel. Vi vet at hvis vi vil være med, så må vi henge på. Men Stavanger-regionen vil mer enn det: Vi vil gå i front, påpeker ordfører Kari Nessa Nordtun.

 

Full gass sammen

Den viktigste saken det jobbes med for øyeblikket er regionens respons på den ferske Energimeldingen og veilederen for havvind. Arbeidsformen er som følger: Energihovedstadens prosjektledelse setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe som analyserer meldingen i løpet av noen dager, for så å presentere den for energirådet.

– Stavangers ordfører leder disse møtene. Til stede der er også olje- og energiministeren. Hvordan bør vi respondere
på denne, sett med Stavanger-regionens briller? Hvordan gi en koordinert og samlet tilbakemelding fra Energihovedstaden? Hva bør være vårt felles budskap? Hvilke muligheter og trusler ligger der? Sier Minge og får støtte av ordføreren:

– Som en av bedriftslederne sa i forrige møte i Energirådet: «Me må gje full gass i samen!» Og det er akkurat hva vi har tenkt å gjøre. Allerede 8. september er det klart for aller første utgave av Energihovedstadskonferansen, og det gleder jeg meg veldig til, sier hun.

Andre liknende nyheter

Samler seg på Jæren: – Mer enn bare traktor og «sorpa»

Teknologibedriftene på Jæren samler seg for å markedsføre fagmiljøet, skape identitet, arbeidsplasser og tiltrekke seg ny arbeidskraft.

Reiseliv: 7 av 10 tror på like bra eller bedre sommer

Reiselivsbransjen er positiv før sommeren, men det er ikke alle steder vi får ut potensialet. – Trist at regionen ikke klarer å utnytte potensiale det…

Den stavangerske kjipheten

Kunne Kunstsilo i Kristiansand blitt realisert i Stavanger? Hva skjedde egentlig da Stavanger Aftenblad hyret inn en arkitekt fra Bergen til å anmelde…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner