Havbunnsmineraler er vår neste store mulighet
Kronikk

Havbunnsmineraler er vår neste store mulighet

Igjen er det klart at Norge har tilgang til naturressurser som verden trenger i en kritisk fase. Oljedirektoratet har kartlagt ressurspotensialet for havbunnsmineraler på norsk sokkel, og det er enormt. Nå er det viktig at regjeringen enda klarere uttrykker ambisjoner om at det faktisk skal utvikles en ny norsk industri.
03.mai 2023 Harald Minge, adm. dir. Næringsforeningen

Næringsforeningen har nylig avlevert sin uttalelse til regjeringens høring angående «konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område». Nå venter vi spent på neste trinn i åpningsprosessen som er melding til Stortinget om videre åpningsprosess, slik at områder kan utlyses, omsøkes og tildeles – og virksomheten kan starte. Forventningen er et solid rammeverk for havbunnsmineraler på norsk sokkel. Klar retning, rask framdrift, konsesjonsvilkår som gir forutsigbarhet, støtte til teknologiutvikling og ambisjoner om å bygge en ny norsk industri, må stå sentralt i det videre arbeidet.

Stort ansvar
En ny geopolitisk situasjon og behov for en tempoøkning i det grønne skiftet betyr at ressursnasjonen Norge har et stort ansvar. For framtiden må vi unngå at Europa og den demokratiske verden blir ensidig avhengig av mineraler fra Kina og afrikanske land, både når det gjelder selve ressurstilgangen og prosesseringsindustrien for mineralene. Europa har forstått at det ikke går an å gjøre samme tabbe igjen, nemlig å gjøre seg avhengig av olje fra Midtøsten og gass fra Russland, og deretter gjøre Kina til vår felles «fabrikk» – for til slutt å legge vår skjebne fullkomment i Kinas hender når det gjelder utvinning og leveranser av alle mineraler og sjeldne jordarter som må til for energiomstillingen.

På samme måte som med havvind, hvor Norge besitter verdens heftigste vindressurser, har vi også innenfor mineraler en unik tilgang på råstoff, i kombinasjon med lang industriell og maritim erfaring for utvinning og prosessering. Norge er allerede verdensledende i flere av de disiplinene som må aktiveres dersom dette skal bli en vellykket satsing: Lange maritime tradisjoner og ekspertise, geofaglig kompetanse, erfaring med krevende operasjoner offshore, havbunnsteknologi, basevirksomhet, logistikk langs kysten og prosessindustri på land.

Lett tilgjengelig
Selv om tilgang på kritiske mineraler er avgjørende for «det grønne skiftet» og energitransformasjonen med påfølgende elektrifisering av stadig nye sektorer, har det vært en «aksjon» hvor deler av miljøbevegelsen argumenterer mot «gruvevirksomhet» på havbunnen. Denne virksomheten skal imidlertid drives på måter som minner lite om den tradisjonelle og ofte skadelige gruvedriften som finner sted på land. Kobber, nikkel og kobolt ligger nemlig lett tilgjengelig på havbunnen på de dypene norsk oljeindustri er vant med, nemlig 3000 til 5000 meter. Ekspertene sammenligner dette med å plukke poteter, og det kan gjøres med velkjent automatisert teknologi (eksempelvis ROV-er). Med all ny industriutvikling følger imidlertid usikkerhet. Derfor er det betryggende at det i konsekvensutredningen for havbunnsmineraler på norsk sokkel slås fast at det skal skje «gjennom forskning eller gjennom kartlegging/forundersøkelser før virksomhet igangsettes».

I vår høringsuttalelse støtter Næringsforeningen myndighetenes arbeid med å etablere rammeverk for havbunnsmineraler på norsk sokkel. Norge må nå velge om vi igjen vil spille en viktig internasjonal rolle som energileverandør, eller stå på sidelinjen. Vi ser meget positivt på Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet er gitt myndighet, og ODs kartlegging av ressurspotensialet er allerede nevnt. La oss også ta med at Rystad Energy sin rapport sier at havbunnsmineraler i de mest djerve scenarioene kan gi 180 milliarder kroner i årlige inntekter (omsetning) til Norge. Analyseselskapet anslår også 21.000 nye arbeidsplasser.

Utvikle, ikke avvikle!
Samtidig håper vi at myndighetene spisser kommunikasjonen og er klarere på ambisjonene.  Foreliggende KU er eksempelvis ikke særlig utfyllende om prosessering av mineraler og etablering av industri på land. Denne muligheten vil nemlig opplagt bli hjulpet fram av nettopp ekspertisen, erfaringen, kompetansen og kapasiteten som ligger i olje- og gassindustrien. For å bruke de kjente frasene: Utvikle, ikke avvikle! Og: Ny industri på skuldrene til petroleumsindustrien, som i aller høyeste grad er en realitet.

Med vår store ressursbase og kompetente industri og myndigheter, kan vi bidra til å forme industrialiseringen av havbunnsmineraler, også internasjonalt og gjennom hele verdikjeden. På en sikker og bærekraftig måte, slik erfaringen med annen offshoreindustri tilsier. For Norge har et fortrinn med sin lange tradisjon for god forvaltning og forsvarlig utnyttelse av naturressurser.

I Stavanger-regionen er vi klare til å ta denne utfordringen!

Andre liknende nyheter

Oljetrykket: – Skjebnen er i andres hender

Oljeprisen har vært relativt stabil en stund, men hva gjør Opec videre? På Oljetrykket kommer blant annet Helge André Martinsen for å snakket om «oljå…

– Opplegget er en gavepakke til bedriftene i regionen

Gjennom programmet Styrekandidatene får unge under 37 hospitere i ulike styrer. Styreledere undrer seg over hvorfor ikke flere bedrifter er med.

Hinna Park: Slik ser det ut i Akers nye storstue

Foodcourt, sosiale møteplasser, restaurant og bakeri. Når Aker-selskapene flytter inn i sitt nye hjem januar neste år skal første etasje være åpen for…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner