Ledige plasser i ledernettverk for unge ledere

Ledige plasser i ledernettverk for unge ledere

Ressursgruppen U37 hos Næringsforeningen åpner dørene for morgendagens ledere, og inviterer unge ledere til et dynamisk forum for erfaringsdeling og kunnskapsvekst. Ledernettverket stiller med 15 ledige plasser, fristen for å sende inn søknad er 23. juni.
26.mai 2023 Tekst: Hanne Hernes og Marius Johnsen

Hvordan du søker deg til ledernettverket, det leser du mer om nederst i saken.

Diskusjonene er ivrige og verdifulle når 12 unge ledere møtes en tirsdagskveld på PwC Experience center. Kveldens tema er lønn, et vanskelig tema uansett alder. Ledernettverket har tidligere vært innom problemstillinger som medarbeidersamtalen, ledelse i motgang, innovasjon og ledelse, og personlig utvikling.  

Fremover skal det avholdes en ledersamling i måneden, på ulike lokasjoner med forskjellige typer tema som bidrar til personlig utvikling av de unge lederne. De besitter gjerne en lederrolle eller har ett ansvar i selskapet. Ledernettverket er et tiltak til å løfte unge ledere, både innen kompetanse og synlighet.  

Pia Warland og Sverre Jonassen er de to fra ressursgruppen U37 med ansvaret for ledernettverket. 

Pia Warland og Sverre Jonassen står i spissen for ledernettverket. Foto: Hanne Hernes.

– Vår rolle er først å fremst å være fasilitator. I utgangspunktet skal nettverket klare å drive seg selv, og det ser vi at vi har lyktes med, sier Pia Warland. 

U37 er Næringsforeningens nettverk for alle unge i næringslivet som aktivt jobber med å skape en arena og et talerør for unge. 

– Samlingene viser hvor stort behov det er for et slikt nettverk. I utvelgelsen har vi fokus på å velge mangfold i bransjer og type ansvar for å skape mer dybde i diskusjonene, forklarer Sverre Jonassen.  

Setter aller størst pris på nettverket
Dagens unge ledere er gjerne de som står i spissen når vi utvikler morgendagens verdiskapning til regionen. Nettverk og erfaringsutveksling er viktig for å styrke og ivareta kompetanse. En av årets deltakere i ledernettverket påpeker viktigheten av å knytte nettverk med personer i lignende situasjoner. Da øker muligheten til å skape varige bånd som du kan dra nytte av videre i karrieren.  
 

Mye av bakgrunnen for at jeg ble med inn i nettverket var for å utveksle erfaringer og å gå løs på problemstillinger med andre i samme posisjon som meg. Diskusjonene både er og har vært verdifulle, men jeg setter størst pris på de bekjentskapene jeg har fått gjennom nettverket, avslutter Cathrine Brudeseth Johansen, Senior Manager i PwC.  

Ledernettverket er med på å forme morgendagens ledere. I søknadsprosessen legger ledernettverket fokus på komplimentære egenskaper og bredde, ikke konkurranse. Gjennom året har de to-tre samlinger som de roterer på, med en blanding av eksterne foredragsholdere og deltakere i nettverket selv. Nettverket er basert på frivillighet, med oppstart av ett nytt kull nå til høsten. Nå søker vi etter deg som er ung leder, og interessert i å dele dine erfaringer og diskutere ulike tema innen ledelse. Ved oppstart signerer medlemmene en fortrolighetsavtale, informasjonen ansees som konfidensiell slik at det skal være åpent for å dele vanskelige probelemstillinger. Tilbakemeldingene fra årets kull, er at man har stiftet gode bekjentskap en vil holde kontakten med videre, samt bredere forståelse for hvordan en skal håndtere ulike lederutfordringer.

Kan dette være deg? 
Vi tilbyr nå 15 plasser med oppstart i august. Søknadsfrist er 23.juni.  

Kriterier for å bli med: 

  • Du besitter leder rolle og/eller ansvar budsjett/personal/resultat 
  • Du er under 37 år 
  • Du er bosatt i Rogaland med mulighet for deltakelse på samlinger i Stavanger. 

Krav for deltakelse: 

  • Som deltaker forventes det at du deltar aktivt i nettverket. Passive medlemmer fases ut etter skjønn fra arrangør. 
  • Informasjonen som deles i gruppen anses som konfidensielt. NDA ved oppstart. 

Søknadsperiode for ny gruppe er mellom påske og sommer. 

Andre liknende nyheter

SOMMERPRATEN: Anette Sigmundstad

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad skal både til Thailand og Ryfylke i ferien. Hun angrer på at hun aldri har studert eller jobbet utenfor Norges gre…

SOMMERPRATEN: Jez Averty

Plassjef i Stavanger for Equinor, Jez Averty, skal treffe venner han ikke har sett på 15 år og dyrke sine sommertradisjoner - og han håper offshoreins…

SOMMERPRATEN: Kristin Fejerskov Kragseth

Nesten 300 milliarder kroner dro Petoro inn til det den norske stat. Sjefen sjøl, Kristin F. Kragseth, røper også at hun gjerne vil bli sjef for et ny…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner