NHOs råd til bedrifter

NHOs råd til bedrifter

Mange bedriftsledere er i tvil om hva de skal gjøre i den situasjonen vi er i. NHO har kommet med en del råd som gjelder arbeidsgivere som har blitt aktualisert nå som skoler og barnehager stenges.
12.mars 2020 Av Lars Idar Waage

For mange bedrifter vil virustbruddet føre til enorme konsekvenser. Ansatte blir satt i karantene eller blir syke, deler av virksomheten må gjerne stenges og hjemmekontor blir hyppig brukt. For andre går aktiviteten og omsetningen drastisk ned som gjerne gir grunnlag for permitteringer.

Mange har derfor spørsmål rundt for eksempel permittering, sykepenger, reiser, karantene og arbeidstid.

NHO har samlet alle sine råd på denne siden. De ber bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Her er noen eksempler:

 

Hvis barnehage/skole stenger grunnet "koronatiltak" - har den ansatte krav på fri/velferdspermisjon for å passe barn ved stengt skole/barnehage?

Etter arbeidsmiljøloven § 12-9 har ansatte rett til permisjon dersom barn eller barnepasser er syk. Arbeidsmiljøloven regulerer imidlertid ikke om den ansatte har krav på lønn i forbindelse med permisjonen.

En arbeidstaker kan også ha rett til permisjon om den som til daglig passer barnet har bort på grunn av sykdom. Dette kan for eksempel være tilfellet om en barnehage må stenge som følge av sykdom, f.eks. er det påvist koronasmitte hos en eller flere ansatte. Dersom en skole eller barnehage må stenge av andre grunner enn sykdom, er man utenfor bestemmelsen.

Dersom vedkommende ikke kan møte på jobb på grunn av at barnehage/skole, som følge av å skulle forebygge smitte stenges, må den ansatte så raskt som mulig underrette arbeidsgiver om situasjonen. Partene bør i fellesskap søke å finne praktiske løsninger på situasjonen som har oppstått, f.eks. hjemmekontor, avspasering, ferie, ulønnet permisjon.

Rett til velferdspermisjoner kan være regulert i tariffavtaler, og bedriften bør undersøke eventuell tariffavtale som gjelder i virksomheten.

 

Har den ansatte krav på lønn for å passe barn ved stengt skole/barnehage?

Nei. Dersom den ansatte ikke kan møte på jobb, som følge av at barnehage/skole er stengt, vil vedkommende ikke ha krav på lønn.

Etter folketrygdloven kapittel 9 (omsorgspenger) kan arbeidstakeren søke NAV om omsorgspenger om vedkommende må passe barnet fordi den som vanligvis har tilsynet med barnet er syk. NAV har i sine rundskriv til bestemmelsen opplyst at dette også kan omfatte tilfeller hvor barnehagen må stenge på grunn av sykdom hos personalet.

Dersom barnehage/skole stenger av hensyn til å forebygge smitte, vil situasjonen som utgangspunkt ikke omfattes av retten til omsorgspenger.

For mer informasjon om vilkårene for rett til omsorgspenger viser NHO til NAV.no. Medlemmer av NHO kan også lese mer på Arbinn.no.

Kan den enkelte ansatte forlange hjemmekontor i frykt for smitte?

Om det skal pålegges eller legges til rette for hjemmekontor, er en beslutning som ligger til bedriften. Den enkelte ansatte kan ikke kreve eller gjennomføre dette på egen hånd. Det anbefales å ha en god dialog med de ansatte for å finne løsninger som tar høyde for enkeltes saklige behov.

 

 

Hvordan håndtere ansatte som har vært i områder med virus?

Folkehelseinstituttet har laget anbefalingene til de som arbeider med reisende fra områder med utbrudd av viruset. Dette er ikke minst aktuelt for turistnæringen. 

Råd til personer som i yrkessammenheng kan komme i nærkontakt med personer som har vært i områder med utbrudd av nytt koronavirus (folkehelseinstituttet.no)  

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) melder at flere private virksomheter iverksetter egne initiativ for å forhindre spredning. De ser et behov for å fremme viktigheten av at ikke desinformasjon, eller rykter om koronaviruset, påfører næringslivet unødvendige økonomiske tap. 

NSR anbefaler at bedriftene følger rådene som helsemyndighetene gir, knyttet til medarbeidere som har vært i utsatte områder. 

Noen bedrifter har valgt å be ansatte som har vært i områder hvor viruset er påvist om å være hjemme. Her står selvfølgelig hver bedrift fritt til å finne de løsningene som passer for sin drift. Det er naturlig nok forskjell på en bedrift som kan legge til rette for hjemmekontor versus en bedrift hvor fysisk tilstedeværelse er nødvendig.

NHO vil presisere at helsemyndighetene sitter på ekspertisen her, og det viktigste er å følge deres anbefalinger. NHO anbefaler å ha en god dialog med de ansatte og tillittsvalgtapparatet.

 

Kan bedriften bruke permittering som følge av koronaviruset?

Koronaviruset kan gi opphav til ulike driftsforstyrrelse og dermed gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes.

Eksempler: 

  • At bedriften ikke får levert nødvendige råvarer eller leveringen blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stoppes
  • At det oppstår arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp, kundene uteblir, eller fordi prosjekter og leveringer utsettes i tid.
  • At kunder avslutter oppdrag før tiden eller kansellerer allerede inngåtte kontrakter.

Bedriften må vurdere konkret om det foreligger grunnlag for permittering. NHO  anbefaler sine medlemmer å kontakte sin landsforening for råd dersom de er i tvil.

 

Gjelder arbeidsgiverperioden ved permittering knyttet til koronaviruset?

Ja. Permitteringslønnsloven gjør kun unntak fra arbeidsgiverperioden dersom permitteringen skyldes brann, ulykker eller naturomstendigheter. Utbruddet av Koronaviruset er ikke ansett å være "naturomstendighet" i lovens forstand, slik at det gjelder alminnelig arbeidsgiverperiode på 15 dager.

 

Andre liknende nyheter

Unge er viktig for utviklingen av bedriftene

De unge setter arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og omdømme foran lokalisering, lønn og bærekraft når de er interessert i regionens bedrifter, er konklusj…

Hvordan blir byene etter pandemien?

Endelig kan byene våre, smått om sent, vekkes til live etter pandemien. Byene – som er markedsplassen, møtestedet, selve sentrum for glede og opplevel…

Derfor vil Obinna bli hos Beyonder

Obinna Eleri er 27 år, fra Nigeria, elsker Stavanger, og er i full gang med et doktorgradsprosjekt i en av de mest spennende bedriftene i regionen. Ha…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner