Tror trenden vil fortsette
Det bygges færre boliger i både Stavanger og Rogaland. Det kan føre til sterk prisvekst om få år.

Tror trenden vil fortsette

I løpet av de siste fem årene er det bygget totalt 2.527 nye boliger i Stavanger. I femårsperioden fra 2013-2017 ble det til sammenlikning bygget 4.273 nye boliger. Det er en nedgang på 51 prosent.
15.november 2023 Tekst: Ståle Frafjord

Noe av årsaken skyldes lavere befolkningsvekst i den siste perioden, men langt fra alt. Økte renter, inflasjon og høyere byggekostnader har ført til at mange sitter avventende på boliggjerdet.

Daglig leder i Salon Eiendom, Rune Schive Hognestad.

I løpet av de åtte første månedene i år er kun 380 nye boliger bygget – det vil si boliger med midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

I Rogaland har salget av nye boliger har gått ned med 43 prosent bare det siste året, og igangsettingen av nye boliger med 31 prosent det siste halve året.

Daglig leder i Solon Eiendom, Rune Schive Hognestad, tror trenden vil fortsette ut året og at vi ikke vil få en bedring før om et års tid. Det skyldes at kostnadene til bygging har økt mer enn boligprisene. ­
– Det blir vanskelig å selge til boligpriser markedet aksepterer. Økte renter bidrar i tillegg til at færre kjøper ny bolig, påpeker han.

Stoppe opp
– Hvilke konsekvenser har dette for boligmarkedet?

– Boligbyggingen vil stoppe opp. Samtidig vil det bli et underskudd på nye boliger som på sikt vil bidra til økte boligpriser.

Han tror at en hel del boligprosjekter blir utsatt på grunn av at en ikke klarer å sette sammen en bærekraftig kalkyle.

– For byggebransjen vil dette bety at det blir mindre eller for lite arbeid i forhold til den kapasiteten bransjen har i dag. Et realistisk utfall blir da oppsigelser, sier Rune Schive Hognestad.

Kan bli vanskelig
Guttorm Skretting er storbydirektør for Stavanger i Nordr.
Han tror de neste seks til ni månedene vil bli vanskelige i forhold til salg av nye boliger, og frykter arbeidsledighet i byggebransjen allerede til vinteren – dersom det ikke blir solgt tilstrekkelig til å vedta byggestart.

 –  Stor forskjell i pris mellom nye og brukte boliger er hovedårsaken. Det er mer usikkerhet i forhold til hvor høyt renten vil stige enn høy rente i seg selv, og usikkerhet rundt salg av eksisterende bolig ett til to år fram i tid.

Guttorm Skretting er storbydirektør for Stavanger i Nordr.

– Hvilke konsekvenser har dette for boligmarkedet? 

– Dersom befolkningsveksten fortsetter, kan det bli et oppdemmet behov for boliger som kan resultere i en sterkere prisutvikling i boligmarkedet. Prisene må opp både i det korte og det lange bildet og alt tilsier at prisene vil stige mer i Rogaland enn ellers i landet. Det skyldes også lav ledighet, høy lønn og befolkningsvekst.

Andre liknende nyheter

Samler seg på Jæren: – Mer enn bare traktor og «sorpa»

Teknologibedriftene på Jæren samler seg for å markedsføre fagmiljøet, skape identitet, arbeidsplasser og tiltrekke seg ny arbeidskraft.

Reiseliv: 7 av 10 tror på like bra eller bedre sommer

Reiselivsbransjen er positiv før sommeren, men det er ikke alle steder vi får ut potensialet. – Trist at regionen ikke klarer å utnytte potensiale det…

Den stavangerske kjipheten

Kunne Kunstsilo i Kristiansand blitt realisert i Stavanger? Hva skjedde egentlig da Stavanger Aftenblad hyret inn en arkitekt fra Bergen til å anmelde…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner