U37 Dalane

U37 Dalane, en underavdeling av Næringsforeningen i Dalane.  Vi skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 37 år.

Hva vil vi jobbe for?
U37 skal gjennom sine aktiviteter bidra til å skape nye muligheter for unge og være en døråpner til regionens næringsliv. Gjennom ulike aktiviteter og kompetanseheving ønsker vi å styrke en ny generasjon for å gå inn i lederstillinger og ta viktige verv i næringslivet.

Nettverksbygging: U37 skal være en arena der unge møtes, veksler erfaring og bygger nettverk på tvers av næringer.
Kompetansebygging: Gjennom ledergruppe, forretningsnettverk, styrekandidater, kompetansenettverk, politisk nettverk og faglige treff
Synliggjøring: U37 vil jobbe for å synliggjøre unges kompetanse, bedrifter og mulighetene som finnes i regionen.
Samarbeid: Gjennom samarbeid på tvers av firma og næringer, ønsker vi å bidra til at regionen blir sterkere sammen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss:
u37dalane@naeringsforeningen.no

V Å R E   P R O G R A M
U37 Dalane ønsker å styrke en ny generasjon for å gå inn i lederstillinger, tørre å satse stort i egne virksomheter og ta viktige verv i næringslivet. U37 Dalane vil jobbe for å synliggjøre unges kompetanse og mulighetene som finnes, samt bidra til å styrke samarbeid mellom bransjer og bedrifter for å styrke Dalane-regionen. Derfor har vi valgt å jobbe med følgende programmer.

Mentorprogram
U37 Dalane vil å bistå unge dalbuer som ønsker enkel veiledning innen gründervirksomhet.

Ledernettverk
U37 sitt ledernettverk skal være en arena hvor unge ledere kan utveksle erfaring, ta opp ulike problemstillinger og bygge samarbeid for fremtiden.

Styrekandidater
U37 tilbyr unge styreerfaring gjennom programmet Styrekandidatene. Her kan du som er under 37 år søke deg til et styre for hospitering

Følg oss på Linkedin
https://www.linkedin.com/company/u37-dalane/

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner