23.mar

Mangfoldsprogrammet 50/50: Work-life balance

Næringsforeningens ressursgruppe for mangfold inviterer til Mangfoldsprogrammet som vil styrke konkurranseevnen hos medlemsbedriftene. Tema 23. mars er work-life balance.

Mål: Få større mangfold i næringslivet og få flere aktører med slik at vi styrker konkurranseevnen hos medlemsbedriftene.

Næringsforeningens ressursgruppe Mangfold har etablert et konkret mål for likestilling og mangfold i næringslivet i Stavanger-regionen.

Vi starter med en presentasjon. Deretter jobbes det med fire tema i grupper à 4 deltakere. Alle samles igjen til oppsummering. Hver gruppe får ca 5 min til å presentere og dele.

Temaene som danner grunnlaget for diskusjonen:

· Full pappa-permisjoner er en selvfølge.

· Sykedager for syke barn deles likt mellom pappa og mamma.

· Kontakt-program tilsvarende IA innføres for foreldre i permisjon.

· Fleksibilitet i arbeidstid –sted, -verktøy er avgjørende for å kunne kombinere lederstilling med familietid.

Med et større mangfold og en bedre kjønnsbalanse vil næringslivet bli bedre til å kommunisere, mer fleksibel, mer empatisk, mer team-orientert og bedre til å løse utfordringer. 

Hvis du vil tiltrekke deg de beste folkene,  du ha en god plan for mangfold i bedriften. Det vil vise igjen på bunnlinjen, samtidig som dere får en bedre dag på jobb. 

Deltakere som er påmeldt alle samlingene i Mangfoldsprogrammet skal ikke registrere seg på samlingen her 23. mars.

 

For spørsmål, kontakt Næringsforeningen v/Trude R. Hembre.

Velkommen til Mangfoldsprogrammet i regi av Ressursgruppen for mangfold!

Program

- Registrering og lett lunsj.

- Velkommen og introduksjon, ved ressursgruppeleder Mats Henriksen, daglig leder Elleve.

- Casepresentasjon

- Pause og nettverksbygging

- Gruppearbeid.

- Presentasjoner fra arbeidet i gruppene.

- Kort oppsummering og veien videre.

Foredragsholdere

Andre lignende møter:

31. mai 2024 -

Lederskolen: Siste nytt om ledelse

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost: Tema kommer

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner