07.jan

Aksjeåret 2020

Aksjeåret er den viktigste møteplassen for alle som er opptatt av investeringer i vår region. Her møter du en samlet finans- og forvaltningsbransje. Foredragsholderne er porteføljeforvalter Alexander Stensrud i SKAGEN fondene og sjefsstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets. Etter foredragene vil investor Harald Espedal lede en dialog mellom foredragsholderne, og det vil bli åpnet for spørsmål fra salen.

Foredragsholderne vil presentere sine prognoser for den økonomiske utviklingen globalt og nasjonalt. Videre vil de gjennomgå sine syn på hvordan aksjemarkedene vil utvikle seg, og de viktigste faktorene som vil være bestemmende for denne utviklingen. Foredragsholderne vil også gi deg konkrete råd om hvilke aksjer du bør eie i 2020, og kanskje også hvilke aksjer du ikke bør eie.

Tradisjonen tro vil aksjeduellen, hvor foredragsholderne presenterer sine vinnerporteføljer, være en del av Aksjeåret 2020. Det vil også bli kåring av vinneren for 2019.

Det vil bli en mini expo der du kan møte:

SKAGEN fondene, Danske Bank, Handelsbanken, Dynamik Management AS, SR-Bank fondene, Noon Invest AS, Sparebanken Vest, DNB Private Banking, PARETO WEALTH MANAGEMENT og Kraft Fondene.

 

Hvis spørsmål om møtet, vennligst ta kontakt med Inger Tone Ødegård

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestillingen ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

 

 Program

10.30 Registrering, lunsj og møte finansbransjen i en mini expo.

11.30 Godt nytt år, ved Inger Tone Ødegård, Strategidirektør Næringsforeningen.

11.35 Velkommen og presentasjon av Aksjevinner 2019, ved Ole Henry Slette, leder av ressursgruppen Finans og Kapitalforvaltning.

11.45 Aksjeåret 2020, ved Alexander Stensrud, porteføljeforvalter SKAGEN fondene.

12.15 Aksjeåret 2020, ved Peter Hermanrud, sjefsstrateg, Sparebank 1 Markets.

12.45 Hva er deltakerne mest opptatt av? Q & A til foredragsholderne og dialog med deltakerne. Deltakerne kan sende inn spørsmål digitalt. ved Harald Espedal, investor.

13.10 Oppsummering og godt nytt Aksjeår, ved Ole Henry Slette.

13.15 Dialog med bransjefolk innen finans og kapitalforvaltning (mini expo) SKAGEN fondene, Danske Bank, Handelsbanken, Dynamik Management AS, SR-Bank fondene, Noon Invest AS, Sparebanken Vest, DNB Private Banking, PARETO WEALTH MANAGEMENT og Kraft Fondene.

13.45 Slutt.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Aksjeåret 2020 - SKAGEN Fondene, Øystein Dahl Andersen

Aksjeåret 2020 - SKAGEN Fondene.pptx

Aksjeåret 2020 - SB1 Markets, Øystein Dahl Andersen

Aksjeåret 2020 - SB1 Markets.pptx

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner