19.feb

Børs og fakultet: Kompetanse for omstilling

Tro på egne og andres muligheter for å lære er avgjørende for å lykkes i et arbeidsliv med stadig omstilling.

I et kunnskapsbasert arbeidsliv med hyppig innovasjon og teknisk utvikling kommer omstillingene stadig oftere. Uten tillit til at du kan mestre nye oppgaver, uten appetitt for nye utfordringer, men med en stadig frykt for å gjøre feil, vil du fort komme til kort i arbeidslivet. Heldigvis er det å tro på egne muligheter til å lære og ikke være så redd for å gjøre feil ikke en medfødt og fastlåst egenskap. Et lærende tankesett kan utvikles og læres, viser forskningen.

I foredraget vil du bli kjent med forskningen om lærende tankesett. Mari Rege vil også utfordre ditt tankesett i møte med deg selv og i møte med dine medarbeidere. Foredraget er relevant for alle som ønsker litt mer mot til å kaste seg på neste utfordring, eller ledere som ønsker å styrke læringskulturen i sitt team.

For mer info om møtet, kontakt Trude R. Hembre i Næringsforeningen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

07.45 Registrering og lett frokost.

08.00 Velkommen, ved Ola Kvaløy, dekan HHUiS og Harald Minge, adm. direktør NiS.

08.10 Tro på egne og andres muligheter for å lære er avgjørende for å lykkes i et arbeidsliv med stadig omstilling, ved Mari Rege, professor HHUiS.

08.40 Paneldiskusjon og Q & A med alle tilstedeværende, ved Toril Nag, konsernsjef Lyse, Øivind Bjørnson, partner Bjørnson Organisasjonspsykologene og Mari Rege, HHUIS.

09.10 Oppsummering og veien videre.

09.15 Takk for i dag.

Debattleder: Harald Minge.

Foredragsholdere

Mari Rege

Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Hennes fagfelt er arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Hun forsker på motivasjon og læring. Spesielt er hun opptatt av betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet. Rege har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og har publiserer sin forskning i anerkjente internasjonale fagtidsskrift. Hun har hatt flere offentlige verv og satt blant annet i de regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget og i Ludvigsenutvalget. I tillegg er Rege en kjent foredragsholder og fast spaltist i Dagens Næringsliv.

Presentasjoner

Kompetanse for omstilling, Inger Tone Ødegård

Bors og fakultet MR 190220.pdf

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner