15.okt

Bygg- og anleggsskolen: Industrialisering og digitalisering

Tenk nytt og bruk kjente løsninger. Digitaliseringen av bygg- og eiendomsnæringen pågår for fullt og vil gjøre det enklere å industrialisere byggeprosjektene. Bygg- og anleggsskolen tar denne gang for seg digitalisering i praksis og hvordan det kan og bør gjøre vår hverdag enklere.

Alexander Brage Hansen fra buildingSMART Norge vil ta oss gjennom temaet standardiseringsarbeid og innovasjon. buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. De jobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom alle aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder - for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse.
Det er stor enighet i næringen om at mer industrialiserte bygge- prosjekter vil øke forutsigbar bruk av gode løsninger, materialer og rett kompetanse, og redusere kostnader og feil. Vi trenger felles verktøy og metoder som kan brukes av alle, og som kan stimulere til erfarings- overføring innad i og mellom bygge- og eiendomsbransjens mange aktører. Dette var også et tema for Bygg21, som også laget rapporten «Industrialisering av byggeprosjekter».

I tillegg til Alexander Brage Hansen, vil Geir Endresen og Amund Nygård Olsen fra Kruse Smith ta for seg deres erfaringer med digitalisering – med utgangspunkt i Paradis Brygge-prosjektet. De har gått fra en analog planlegging til en digital versjon og har høstet gode erfaringer både i planlegging og gjennomføring.

Bygg- og anleggsskolen
Bygg- og anleggsskolen er Næringsforeningens nye faglige møteplass for bygg- og anleggsbransjen i Stavanger-regionen. Vi følger opp arbeidet til det offentlige initiativet Bygg21, som nå er avsluttet. Vi vil fortsette å bidra til at næringen realiserer sitt potensial ved å motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv - og kontinuerlig sette aktuelle temaer på dagsorden.

Høstens samlinger i bygg- og anleggsskolen:
17.09: Beste praksis for plan- og byggeprosesser
15.10: Industrialisering og digitalisering
12.11: Samhandling, åpenhet og tillit

Bygg- og anleggsskolen presenteres i samarbeid med Site 4016 og Smedvig.

For mer informasjon, vennligst kontakt Egil Hollund i Næringsforeningen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før arrangementets start.

 

COVID-19

Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter for å sikre at våre møteplasser er trygge. Vi ber deg derfor sette deg inn i våre krav og rutiner når du skal være deltaker hos oss. KLIKK HER for å sette deg inn i våre smitteverntiltak i forbindelse med covid-19.

Program

08.30 Velkommen, ved Egil Hollund, Næringsforeningen.

08.35 Industrialisering av byggeprosjekter, ved Alexander Brage Hansen, daglig leder, buildingSMART Norge.

09.20 PAUSE

09.45 Erfaringer med digitalisering, ved Geir Endresen, markedssjef, Kruse Smith.

10.05 Digitalisering i Paradis Brygge-prosjektet, ved Amund Nygård Olsen, prosjektleder, Kruse Smith.

10.25 Spørsmål og oppsummering, ved Egil Hollund, Næringsforeningen.

10.30 MØTESLUTT

Foredragsholdere

Presentasjoner

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner