20.aug

Droneindustrien vokser

Kan regionen bli fremst på autonome løsninger? Hvor står vi, og hva skal til videre?

Teknologiutviklingen går fort og stadig flere autonome verktøy blir tilgjengelige i markedet. Utviklingen gir mange muligheter, men også utfordringer med regelverk som tar høyde for disse hjelpemidlene som er en kombinasjon av mekanikk, elektronikk og bruk av kunstig intelligens.

Hensikten med dette møtet er å gi et innblikk og en oppdatering av hva som foregår i regionen, og hvordan det står seg i forhold til nasjonale og internasjonale trender. Hva er det kommersielle bildet, både i forhold til dem som utvikler nye løsninger, og hvordan din bedrift evt kan bli mer lønnsom ved å ta i bruk løsninger som er i støpeskjeen.

Denne formiddagen møter du hele bredden av aktører som leder an utviklingen innen drone teknologien;  Ketil Solvik-Olsen, Mobility Forus, Anette Sigmundstad og Christian Øgaarden  Avinor,  Caspar Hanneborg, IFArnfinn Nergaard, Tau Autonomy Center,  Helge Sverre Eide, Blue Logic, Steinar Meling, YAGO, Lars A. Landsnes, Nordic Unmanned, Pål Ørke, IKM, Håkon Kjerkreit og Mette Nyås KVS TechnologiesRune Høyvik Rosnes, Tau Autonomy Center, Helge Malmberg, Strand vgs.

Lunsj og god anledning til individuelle samtaler i etterkant at møtet.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Inger Tone Ødegård

>> Avbestilling må gjøres innen 48 timer før møtestart. 

>> Det skal være trygt å besøke oss! Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter for å sikre at våre møteplasser er trygge. Alle deltakere skal framvise gyldig koronasertifikat/negativ test. Vi ber deg sette deg inn i våre krav og rutiner HER, før du kommer.

 

Program

08.30 Registrering, kaffe og hils på bransjefolk.

09.00 Velkommen, ved Harald Minge, Administrerende direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

09.05 Autonome teknologier: det store overblikket, ved Ketil Solvik-Olsen, Mobility Forus.

09.15 Hva skjer i Stavanger regionen: Hvem er aktive innen hvilke felt? Bruk av autonome løsninger i lufta, på bakken, i og under vannflaten, ved Birger Haraldseid, Mulighetsutvikler.

09.25 Forsikring av autonome teknologier, ved Caspar Hanneborg, Head of If Mobility Norway.

09.40 Luftrommet; trender og utfordringer.

09.40 Luftromsregulering, ved Anette Sigmundstad og Christian Øgaarden, Avinor.

09.50 Droner i ukontrollert luftrom, ved Håkon Kjerkreit, Service Delivery Manager og Mette Nyås, KVS Technologies.

10.00 Mulighetene i markedet, teknologien, kompetansen og regelverket, ved Lars A. Landsnes, Nordic Unmanned og Pål Ørke, IKM.

10.15 Posisjonering for å få et VG2 og VG3 til Rogaland og Strand VGS, ved Helge Malmberg, Avdelingsleder Strand vgs.

10.25 Pause.

10.40 Droner på bakken; ved YAGO med Mobilitetspunkt på Forus, Steinar Meling, leder i YAGO.

10.55 Droner på og under vann: Testområdet for undervannsteknologi på Tau, unikt i verdensmålestokk, ved Arnfinn Nergaard, Daglig leder, TAC.

11.10 Ladeplateteknologi fra Forus setter standarden for lading av Subsea teknologi, ved Helge Sverre Eide, Blue Logic.

11.20 Tac Challenge: Hva og hvorfor? ved Rune Høyvik Rosnes, Program director, Tau Autonomy Center AS.

11.30 Kort runde spørsmål og svar med alle.

11.45 Lunsj med erfaringsutveksling og etablering av nye forretningsforbindelser, ved alle.

12.15 Slutt.

Presentasjoner

Hva skjer i regionen?, Birger Haraldseid

Dronemøtet 20.8 innledning .pptx

Forsikring av autonome teknologier, Caspar Hanneborg

Caspar Hanneborg_DRONER.pptx

Luftrommet, Anette Sigmundstad

AVINOR_200821.pdf

KVS Technologies- Droner i ukontrollert luftrom, Håkon Kjerkreit

Droneindustrien Vokser.pptx

Muligheter i markedet: Nordic Unmanned og IKM, Lars Landsnes

Fredag 20 August Presentasjon.pdf

Muligheter i markedet: IKM Testing AS, Pål Ørke

Næringsforeningen 20.08.21 REV 0.pptx

Strand vgs - Droneutdanning, Helge Malmberg

Strand vgs - droneutdanning 200821.pptx

YAGO - Mobilitetspunkt på Forus, Steinar Meling

YAGO_Droneseminar Næringsforeningen.pptx

Tau Autonomy Center, Arnfinn Nergaard

TAC dronemøte 200821.pptx

Ladeplate teknologi, Helge Sverre Eide

Drone Møte_ny.pptx

TAC Challenge, Rune Høyvik Rosnes

TAC 2021.pptx

Andre lignende møter:

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost: Kjernekraft

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner