31.mar

Introduksjonskurs i styrearbeid

Solid styrearbeid er avgjørende for alle virksomheter. Alle bedrifter forbereder nå sine generalforsamlinger og mange er på jakt etter nye styremedlemmer. Dette introduksjonskurset er en god startpakke og gjør deg godt forberedt enten du representerer eierne, de ansatte eller er leder med ansvar for styreoppfølging.

God rekruttering til styrearbeid er viktig! Regionen og bedriftene trenger et bredt utvalg av kandidater med kompetanse og engasjement for styrearbeid. Målet med dette kurset er å gi en innføring i både det juridiske ansvaret, samhandling mellom administrasjon og styret. I tillegg til grunnleggende forståelse for strategi, risiko og se mulighetsrommet for virksomheten. I tillegg lanseres en digital portal for styrekandidater denne dagen.

Som forelesere møter du advokater og ledere med betydelig styreerfaring.

Styreinstitusjonen: Rollefordelingen mellom styret, daglig ledelse og aksjeeiere. Aksjeloven og andre rammer for styret, ved Maren E. Søberg, Haver Advokatfirma AS.

* Styrets rolle og funksjon: Strategiutvikling, risiko-og mulighetsrommet, ved Grete Christoffersen, Intersearch.

* Styrets og daglig leders ansvar. Ansvarsgrunnlag og vilkår for erstatning. Klassiske fallgruver og eksempler fra rettspraksis og media. Tips og tiltak for å redusere risikoen for ansvar, ved Anders Lea og Per Bergstad, Projure.

Styrearbeid i praksis. Eksempler fra egen erfaring, vanskelige dilemmaer, godt samarbeid mellom eier/styret som kollegium og evt det å ta dissens, ved Per Bergstad, Projure Advokatfirma.

 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Inger Tone Ødegård

 

>> Avbestilling må gjøres innen 48 timer før møtestart. 

>> Det skal være trygt å besøke oss! Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og myndighetene.

 

Program

08.30 Registrering og kaffe.

08.45 Velkommen, ved Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen.

08.50 Styreinstitusjonen: Rollefordelingen mellom styret, daglig ledelse og aksjeeiere. Aksjeloven og andre rammer for styret, ved Maren Eide Søberg, Advokat, Haver Advokatfirma AS.

10.00 Styreportal: Hva og hvorfor, ved Normann Oftedal, Daglig leder, Formue Region Rogaland.

10.15 Pause.

10.30 Styrets rolle og funksjon: Strategiutvikling, risiko-og mulighetsrommet, ved Grete Christoffersen, CEO, Intersearch.

11.30 Lunsj og erfaringsutveksling.

12.15 Styrets og daglig leders ansvar. Ansvarsgrunnlag og vilkår for erstatning. Klassiske fallgruver og eksempler fra rettspraksis og media. Tips og tiltak for å redusere risikoen for ansvar ved Anders Lea, Advokatfullmektig og Per Bergstad, Advokat/Partner Projure Advokatfirma.

13.15 Pause.

13.35 Styrearbeid i praksis. Eksempler fra egen erfaring, vanskelige dilemmaer, godt samarbeid mellom eier/styret som kollegium og evt det å ta dissens, ved Per Bergstad.

14.45 Hvor finner vi kandidatene: Ny styreportal, ved Inger Tone Ødegård og Elianne Topstad, Næringsforeningen.

15.00 Oppsummering og individuelle spørsmål.

15.30 Slutt.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Aksjeloven og andre rammer for styret,, Maren Eide Søberg

PowerPoint - Næringsforeningen 31. mars 2022.pptx

Styreportal: Hva og hvorfor?, Normann Oftedal

Innlegg næringsforeningen 310322.pptx

Styrets rolle og funksjon: Strategiutvikling, risiko-og mulighetsrommet, Grete Christoffersen

InterSearch Styreportalen 032022.pptx

Styrets og daglig leders ansvar, Anders Lea

Styret og daglig leders ansvar.pptx

Styrearbeid i praksis, Per Bergstad

Praktisk styrearbeid.pptx

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner