04.des

Økt verdiskaping i en digital verden

For å fornye, forbedre og forenkle virksomheten din er det viktig å kunne ta de riktige beslutningene. På dette frokostseminaret vil du få svarene du leter etter om hvordan du utnytter verdien av data for å nå de strategiske målene dine.

Vi opererer i en verden som stadig blir mer digital, men svært få er i stand til å hente ut de virkelig store verdiene som digitalisering kan gi. Verktøyene er nye, men prosessene er ofte like. Hvordan kan du hente enda mer ut av IT-investeringene i virksomheten din?

Tilgangen på informasjon er helt avgjørende for å realisere målene i et selskapets strategi, skape mer effektive prosesser og levere bedre tjenester. Utfordringen er å få tak i informasjonen, og vite hvordan du bruker den riktig. Dette vil du få vite mer om i frokostseminaret.

Med konkrete caser skal vi avsløre hemmelighetene til hvordan du får fart på digitaliseringen, og hvordan du rigger deg for en datadrevet hverdag. Svaret ligger ikke dypt gjemt i teknologi, men at du på kort tid kan skape store verdier, hvis du våger å tenke litt annerledes.

Du vil lære:

  • Hvordan du kan gjøre virksomheten mer datadrevet og verdiskapende.
  • Fremgangsmåter og metodikk som sikrer at dine digitale initiativer gir mer verdi.
  • Hvorfor hele verdikjeden i selskapet må være involvert i digitaliseringsprosessen.
  • Hvordan du skaper en kultur hvor kontinuerlig utvikling står i fokus.
  • Hvordan beslutningsprosesser skaper innovasjon.

 

Målgruppe: Ledere og mellomledere som ønsker å bidra til at virksomheten får fart på digitaliseringsprosessen og henter større verdier ut av IT-prosjekter. 

Møtet er i samarbeid med Communicate og Microsoft.

Velkommen!

Presentasjonen til Steinar Tverlid legges ut senere.

For spørsmål, ta kontakt med Trude Refvem Hembre i Næringsforeningen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

08.00 Registrering og frokost.

08.30 Velkommen, ved Trude Refvem Hembre, prosjektleder i Næringsforeningen.

08.35 Hvordan lykkes med endringsprosesser? ved Øivind Bjørnson, partner og psykolog i Bjørnson Organisasjonspsykologene.

09.05 Ett år med digital tjenesteplattform, ved Gunnar Skeie, leder VDC i Kruse Smith.

09.35 Pause med påfyll av kaffe.

09.50 Hvordan øke verdiskapingen i en digital verden? ved Kjetil Abrahamsen, regionsdirektør og strategisk rådgiver i Communicate.

10.20 Radikal innovasjon – alle kan hvis de vet hvordan, ved Steinar Wasa Tverlid, Innovation Specialist i Equinor.

10.50 Q&A med foredragsholderne.

11.15 Avslutning.

Møteleder: Reid Krohn Pettersen, strategisk rådgiver i Communicate

Foredragsholdere

Presentasjoner

Fr, Reid Krohn-Pettersen

Frokostseminar 4 desember 1.pptx

Øivind Bjørnson, Hvordan lykkes med endringsledelse, øivind bjørnson

Frokostmøte Communicate Øivind Bjørnson.pptx

Gunnar Skeie, Ett år med digital tjenesteplattform, Gunnar Skeie

Communicate frokostseminar 2019-12-04.pptx

Fr3, Reid Krohn-Pettersen

Frokostseminar 4 desember 3.pptx

Kjetil Abrahamsen, Økt verdiskaping i en digital verden, Kjetil Abrahamssen

2019 - 12 Frokostseminar .pptx

Steinar Tverlid, Radical Innovation - Everybody can if they know how, Steinar Wasa Tverlid

External 4th of December to publish.pptx

Workshop Communicate, Trude Refvem Hembre

Workshop slide.pptx

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner