26.sep

Treffpunkt Jæren: Alternative energikilder

Lær av Kviamarka Næringspark! Vi får konkrete eksempler på energieffektivisering, reduksjon av utslipp og utnyttelse av ressurser. Tine meieriet på Kviamarka i Hå kommune produserer ca. 46 000 tonn ferdigvarer i året, som fører til et høyt CO2 utslipp og et høyt energiforbruk. På treffpunktet får du høre hvordan meieriet har sørget for at spillvarmen og utslippene har gått nærmiljøet til gode.

Så tidlig som i 1998 ble det besluttet at Kviamarka Næringspark skulle være en satsning på alternative energikilder. Med kommunen som en aktiv pådriver etablerer Tine sitt nye stormeieri på Kviamarka ca. ti år etter, men i tillegg til dette tilrettelegges det for et nytt stort veksthusanlegg, som i dag eies av Miljøgartneriet. Fra starten av har det blitt tilrettelagt for felles infrastruktur- og energiløsninger for næringsanleggene i Kviamarka og planer om å på sikt knytte til Grødaland. I dag driftes deler av næringsparken med fjernvarme fra spillvarme, bioenergi fra flisfyringanlegg og gjenbruk av Co2.

Treffpunktet vil foregå i auditoriumet til Tine meieriet, hvor vi også kan få muligheten til en omvisning på anlegget. Jæren Fjernvarme vil fortelle om historien og utviklingsplanene til fjernvarmenettet. Overskuddsvarmen, også kalt spillvarmen fra Tine distribueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør helt til Nærbø. Tine har med seg sine nøkkelpersoner for energiutvikling når de gir innsikt i veien hit og planene for å nå målet om å kun bruke fornybar energi i 2030. I tillegg til at vi får høre om det splitter nye flisfyringanlegget som reduserer 40 prosent av Co2 utslippene. Miljøgartneriet har fra starten av basert all sin produksjon på spillvarme og Co2 fra meieriet. De vil fortelle hvordan de tar i bruk de minste lille tiltak for å spare miljøet.

 

Møtet arrangeres i samarbeid med Sparebanken Vest. 

For mer informasjon vennligst kontakt Hanne Hernes
>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

17.30 Registrering og mingling

18.00 Velkommen, ved Marlin Jespersen, leder i ressursgruppen Jæren.

18.05 Jæren fjernvarme, ved Birger Høyland.

18.15 Intro, energisituasjon og omvisning av Tine meieriet, ved Gunn Marit Solli og Petter Andre Sirevåg fra Tine Meieriet.

19.00 Middag - Stroganoff av den lokale slakteren Reidar Skretting.

19.45 De lavt hengende fruktene, ved Simon Stur Hansen og Tommy Høyland fra Miljøgartneriet.

20.30 Takk for i dag.

Foredragsholdere

Simon Stur Hansen & Tommy Høyland

Produksjonssjef Simon Stur Hansen og Markeds- og salgsjef Tommy Høyland fra Miljøgartneriet. 

Presentasjoner

Jæren Fjernvarme, Birger Høyland

Jæren Fjernvarme - 26. september 2023.pptx

Tine Meieriet, Gunn Marit Solli

Velkommen til Tine Jæren 26092023.pptx

Tine Meieriet, Petter Andre Sirevåg

Presentasjon til Næringsmøte.pptx

Miljøgartneriet, Tommy Høyland

Miljøgartneriet fra start til 2023.pptx

Miljøgartneriet, Simon Hansen

TINE uke 39.pptx

Andre lignende møter:

03. nov 2023 -

FOLK 2023: Verdiskaping og ledelse

21. sep 2023 -

PIONÉR 2023

27. aug 2024 -

30 år med EØS og ESA

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner