02.feb

Treffpunkt Stavanger: Grønn omstilling – hvordan ligger vi an?

DIGITALKONFERANSE: Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en sentral kraft. Men hvordan ligger vi egentlig an? Hva er effekten av arbeidet vi gjør? Og er det egentlig lønnsomt for oss?

Det grønne skiftet handler om hvordan vi skal bli et lavutslippssamfunn. I Stavanger skal vi
redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015, og være en fossilfri kommune innen 2040. For å få til dette må vi levere produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn hva de gjør i dag.

Næringslivet er helt sentral og avgjørende partner for å realisere lavutslippsløsninger og fornybar energi i transport, bygg og industri mm, samt til utvikling av nye næringer.

På Treffpunkt Stavanger kommer Helge Lea Tvedt, Stavanger kommune, Atle Blomgren, NORCE, Helleik Syse, UIS og Hanne Vik Voster, Easee.

Bli med på Treffpunkt Stavanger og få innsikt i hvordan vi kan jobbe med å gjøre grønn omstilling lønnsomt, balansen mellom grønn omstilling og kapital, og hva som skal til for at vi som region kan få til det grønne skiftet.

Påloggingslenke sendes deltakerne to timer før start.

Velkommen! 

Møtet arrangeres i samarbeid med Stavanger kommune.

For mer informasjon vennligst kontakt Trude R. Hembre, Næringsforeningen. 
>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før møtestart.

Program

11.00 Innlogging (lenke sendes ut kl 9)

11.00 Velkommen, ved Hanne N. Berentzen, styreleder Næringsforeningen.

11.05 Grønn vekst – utfordringer og muligheter, ved Helge Lea Tvedt, Stavanger kommune.

11.30 Kan omstillingen måles, og hvordan er utviklingen? ved Atle Blomgren, NORCE.

11.50 Dette forventer de unge i det grønne skiftet, ved Helleik Syse, UIS.

12.00 Hvordan jobber Easee for å tiltrekke seg kompetanse til det grønne skiftet? ved Hanne Vik Voster, Head of Employment i Easee.

12.10 Spørsmål og svar.

12.30 Takk for i dag.

Møteleder: Trude Hembre, Næringsforeningen.

Foredragsholdere

Helge Lea Tvedt

Helge L. Tvedt jobber som rådgiver ved næringsavdelingen i Stavanger kommune. Han har tidligere vært forsker ved Universitet i Bergen, IRIS og NORCE Samfunn. Han har doktorgrad i økonomisk geografi som han forsvarte våren 2021. I doktorgraden skrev han om grønn omstilling fra gründerperspektivet, næringsklyngeperspektivet og markedsperspektivet.

Presentasjoner

Treffpunkt Stavanger 2.2.22, Helge L. Tvedt

Treffpunkt Stavanger - Grønn vekst.pptx

Treffpunkt Stavanger 2.2.22, Atle Blomgren

Slow train coming Blomgren NORCE 020222.pptx

Treffpunkt Stavanger 2.2.22, Helleik Syse

Helleik Syse - Treffpunkt - grønt skifte.pptx

Treffpunkt Stavanger 2.2.22, Hanne Vik Voster

Presentasjon for Naeringsforeningen 02.02.22.pptx

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner