Dette gjør nøkkelbedrifter og etater
Lyse har tatt sine forhåndsrelker i likhet med mange nøkkelbedrifter og etater (Foto: Lyse)

Dette gjør nøkkelbedrifter og etater

Både kommunene, offentlige etater og nøkkelbedrifter forbereder seg på å skulle betjene både bedrifter og publikum på en best mulig måte mens corona-viruset brer seg over hele landet.
12.mars 2020 Av Ståle Frafjord

En av dem er Lyse. Kommunikasjonssjef i Lyse Elnett, Ingvild Ween, sier at Lyse har beredskapsplaner for håndtering av pandemi, og at disse er gjennomgått og brukes i forbindelse med situasjon som har oppstått.

–Vi forholder oss til helseråd gitt av myndighetene og har i tillegg innført ytterligere tiltak med tanke på det ansvaret vi har i forhold til beredskap for samfunnskritisk infrastruktur. Møter som samler mange ansatte i Lyse er utsatt eller avlyst. Reiser er kansellert og behov for møter søkes løst gjennom skype/teams. Vi øker også bruken av hjemmekontor for våre ansatte som har mulighet til å arbeide hjemmefra. Dersom ansatte opplever influensalignende symptomer hos seg selv eller i nær familie /omgangskrets så vurderes hjemmekontor selv om vedkommende eller familie/omgangskrets ikke har vært på reise eller hatt kontakt med noen som er bekreftet smittet, sier Ween.
Ansatte som jobber i viktige driftsfunksjoner, har ytterligere restriksjoner.
–Ekstra kontaktreduserende tiltak vurderes og innføres fortløpende. Blant annet har Lyse økt bemanningen innen renhold og kantinedrift. Dette innebærer hyppigere renhold og desinfeksjon av kontaktflater/dørhåndtak etc.

Les også: Innfører strenge regler for ansatte

 NAV

–Situasjonen endrer seg raskt og NAV Rogaland vil til enhver tid følge retningslinjer fra direktorat og rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi planlegger for å kunne opprettholde en forsvarlig drift med langt færre ansatte enn ved en normal situasjon. Det sier  Astrid Nodland, kommunikasjonsrådgiver i NAV.
NAV-kontorene gjør løpende vurderinger i forhold til pandemien som nå utvikler seg dramatisk fra dag til dag.

–Vi vil følge nøye med på utviklingen i permitteringer og driftsinnskrenkninger i tiden framover. Vi tar sikte på å offentliggjøre ukentlige tall på dette fra og med neste uke.  

NAV har så langt innført følgende tiltak:

  • Alle som kan, skal jobbe hjemmefra så langt det er mulig
  • Samlinger og møter avlyses eller gjennomføres på annen måte (Teams, Skype, telefon)
  • Fysiske møter (interne/eksterne) begrenses til minimum og skal primært gjennomføres ved bruk av telefon eller videoløsning
  • Eventuell stengning av NAV-kontor vil skje i tråd med råd/pålegg fra kommunen

 – I denne situasjonen vil vi sterkt oppfordre folk til å bruke nav.no. Her ligger mye relevant informasjon for de som blir rammet av permittering eller har andre spørsmål til NAV.

NAV jobber også med å utarbeide informasjon til bedrifter via webinar eller andre digitale løsninger. Kontakt på telefon eller Skype erstatter oppmøte. 

Les også: Arbeidstilsynet sender alle hjem

Sparebank 1 SR-Bank

Også i Sparebank 1 SR-Bank har viruset hatt innvirkning på virksomheten.
– Vi har iverksatt karantene for ansatte som har vært i risikoutsatte områder - fastlands-Kina, Hong-Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og nordre deler av Italia - fra og med torsdag 27. februar. Fra og med 8. mars har vi også valgt å inkludere ansatte som har vært i Tirol-området i Østerrike. Pr i dag er opp mot 25 medarbeidere i hjemmekarantene., sier Thor Christian Haugland, konserndirektør SpareBank 1 SR-Bank
Banken har også iverksatt en rekke andre tiltak som omfatter skjerpede renholdsrutiner ved våre kontorer, tydelig kommunisere hygienetiltak til alle ansatte, avlyse større arrangementer/deltakelse på større arrangementer og begrenset reisevirksomhet
– Vi har også mottatt beredskapsplaner fra våre største strategiske leverandører og tilrettelagt for hjemmekontor for store deler av våre ansatt. Vi følger utviklingen dag for dag, og forsøker etter beste evne å være i forkant av eventuelle ringvirkninger. I tillegg har vi beredskapsplaner klar som hensyntar ulike scenarier, sier Haugland.

Les også: SUS2030 tar grep

NRK
NRK har en spesiell rolle i beredskapsøyemed, men så langt er ingen smittet i NRK Rogaland.

–Vi har en medarbeider i karantene med tilbakevirkende kraft på grunn av tilrådingen fra Sandnes kommune som gjelder reisende til Østerrike generelt. NRK har valgt å følge denne tilrådingen, sier distriktsredaktør NRK Rogaland, Ragnar Christensen.

NRK Rogaland sine planer har som mål å i størst mulig grad skjerme nyhetsproduksjonen på alle plattformer. Man har også innført en rekke smitteverntiltak.

–NRK har bestemt at det ikke skal gjennomføres reiser mellom ulike avdelinger i NRK. Det betyr at en del møter har blitt avlyst, mens andre blir gjennomført via video. Vi forbereder oss også på ulike scenarier knyttet til bruk av hjemmekontor. NRK-ledelsen vedtok i går ettermiddag å innføre retningslinjer som har som mål å begrense samtidig tilstedværelse på arbeidsplassen. For vår del vil det bety at vi skal legge en lokal plan for hvem, og hvor mange, som til enhver  tid skal jobbe fra hjemmekontor.

Les også: NHOs råd til bedrifter

Kolumbus
I Kolumbus har man allerede merket spredningen av corona-viruset på passasjertallene.
–Ja, vi har indikasjoner på at færre er på farten, men har ikke tall enda, sier kommunikasjonssjef i Kolumbus, Grethe Skundberg.
Kolumbus laget tidlig beredskapsplaner for å holde infrastrukturen i gang, hvis mange skulle bli syke eller satt i karantene.
–Det innebærer også eventuelt en reduksjon av ruter.
Kolumbus forsøker å begrense kontakten mellom passasjerer og sjåfører kunder ved å stenger døren ved sjåføren og de to forreste seterekkene, og stoppe all kontantbetaling. Renholdet er trappet opp.

 

Flyplassen

Det siste døgnet har det blitt strengere regler for reiser,  og reiserådene endres stadig. Nå vurderer Avinor å stenge ned deler av Gardermoen og andre flyplasser i Norge.

På Stavanger lufthavn Sola har man allerede merket nedgang i trafikken, selv om de siste tallene er fra forrige uke. Det omfatter både innenlands- og utenlandstrafikken. Flere fly er kansellert og utenlandstrafikken gikk i forrige uke ned og lå 13 % lavere enn samme uke i fjor, mens innenlandstrafikken lå 11 % lavere.

– Når det gjelder tiltak, er vi i tett dialog med helsemyndighetene og det iverksettes tiltak på håndhygiene, ekstra vask osv i tråd med de rådene som kommer derfra. Vi har også tett dialog med Sola kommune ved smittevernlegen - som formelt har ansvaret ved mistanke om smitte på lufthavnen, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

Les også: Vurderer  å stenge flyplasser

Fylkesmannen

Hos fylkesmannen har  krisestaben lenge vært i sving, forteller kommunikasjonssjef John Gunnar Skien.

–Vi har hatt ekstraordinært møte i fylkesberedskapsrådet - og hatt skypemøte med kommunene. Det var nytt møte med kommunne på Skype i dag.. I tillegg har vi hyppige møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier Skien

Fylkesmannen har avlyst flere store konferanser, blant annet Landbrukskonferansen 2020 som skulle ha vært førstkommende mandag.

–Internt driver vi akkurat nå og kontinuitetsplanlegger for å sikre nødvendig drift dersom mange blir syke. Det er lagt til rette for hjemmekontor. Kapasiteten til å jobba hjemmefra er utvidet. Akkurat nå er det et par medarbeidere som er i karantene hjemme, men de er ikke syke. Og mange av arrangementene våre folk skulle deltatt på, er avlyst.

Les også: Unge blir også rammet

 

Nordsjøen
Så langt har corona-epidemien ikke bredt seg til plattformer i Nordsjøen. En rekke av de store oljeselskapene har for lengst tatt sine forhåndsregler.

–Det er selskapene som er ansvarlige for at virksomheten på sokkelen foregår forsvarlig. De skal ha beredskap og planer for å kunne håndtere ulike hendelser eller situasjoner som kan påvirke sikkerheten, sier Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet.

Petroleumstilsynets myndighetsansvar omfatter sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring

– Men det er Helsetilsynet ved Fylkesmannen i Rogaland som har det helsefaglig ansvaret og har tilsyn med helse og hygiene om bord på innretningene offshore, sier Midtun.

Andre liknende nyheter

Unge er viktig for utviklingen av bedriftene

De unge setter arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og omdømme foran lokalisering, lønn og bærekraft når de er interessert i regionens bedrifter, er konklusj…

Hvordan blir byene etter pandemien?

Endelig kan byene våre, smått om sent, vekkes til live etter pandemien. Byene – som er markedsplassen, møtestedet, selve sentrum for glede og opplevel…

Derfor vil Obinna bli hos Beyonder

Obinna Eleri er 27 år, fra Nigeria, elsker Stavanger, og er i full gang med et doktorgradsprosjekt i en av de mest spennende bedriftene i regionen. Ha…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner