Lysner det for Rogfast?
Rogfast har blitt en varm potet, men venter kun på Stortingets klarsignal for å komme i gang igjen med byggingen.

Lysner det for Rogfast?

Stadige utsettelser har forfulgt gigantprosjektet Rogfast. 2020 kan bli året da grave­ maskinene igjen settes inn for å sikre ferjefri veiforbindelse mellom sør og nord.
11.juni 2020 Av Ståle Frafjord

Næring: Samferdsel
Arbeidsplasser: Mellom 6000 - 7000 årsverk i byggeperioden
Konkrete prosjekter: Rogfast og Transportkorridor vest
Forutsetning: Raske politiske beslutninger
Entreprenørene i regionen venter også på å komme i gang med Transportkorridor vest – og flere
andre samferdselsprosjekt i distriktet. Det handler om tusenvis av arbeidsplasser over mange år.
– Dersom vi bruker erfaringene fra Ryfast/Eiganes så vil Rogfast grovt vurdert gi cirka 5000 årsverk direkte sysselsetting på prosjektet. Tar vi med de indirekte virkningene er tallet mye høyere. En vesentlig del av dette vil kunne bli lokal sysselsetting, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord.

For at det skal kunne skje raskt må Statens vegvesen og prosjektet få tillatelse til å gå videre med å lyse ut de kontraktene som er knyttet til hovedtunnelen og armen til Kvitsøy. Frp har bedt Stortinget om en rask behandling og vil trolig få flere partiet med seg, men per i dag er oppstart fortsatt uklart.

 

Sentralt prosjekt

Rogfast er et svært sentralt prosjekt både med tanke på utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregionen, og vil gi stor gevinst for næringstrafikken spesielt, men også for andre typer reiser. Eiterjord viser også til miljøgevinsten fordi utbygging av E39 med tilknytning mot havnene er en forutsetning for å overføre mer godstransport fra veg til sjø.
– Og alt dette gjenspeiler seg i at Rogfast er landets samfunnsøkonomisk mest lønnsomme samferdselsprosjekt, sier Eiterjord.

 

Nesten ti år

Dersom man kommer i gang i løpet av året, vil Rogfast kunne stå ferdig i 2029. Også Transportkorridor vest (TKV) venter på en rask avklaring, og vil sikre svært mange arbeidsplasser.
– Dersom vi fortsatt bruker erfaringene fra Ryfast/Eiganes så vil TKV grovt vurdert gi cirka 1.000-1.500 årsverk direkte sysselsetting på prosjektet. Også her vil de indirekte virkningene bli mye høyere og en vesentlig del kunne bli lokal sysseletting.

 

Må prioriteres

Forutsetningen for å komme i gang er at prosjektet må prioriteres for gjennomføring i bymiljøpakken på Nord-Jæren.
– Første utbyggingsetappe fra Sola skole til Risavika er ferdig regulert og kan startes opp i løpet av høsten. Resten er under omregulering og kan startes opp i 2022, sier Eiterjord.
Han viser til at prosjektet er viktig for å gi en fullverdig hovedvegtilknytning til havn/næringsområder i Risavika, noe som igjen er en forutsetning for overføring av mer godstransport fra veg til sjø med de gevinstene det har for samfunnsøkonomi og miljø.

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Dataanlegg gi store ringvirkninger

Et dataanlegg på Kalberg vil kunne gi flere tusen arbeidsplasser om forholdene legges til rette for det på Jæren.

Kan gi 30.000 nye jobber

Dersom forutsetningene legges til rette, kan 30 000 nye arbeidsplasser skapes i regionen de nærmeste årene. Det viser en gjennomgang Rosenkilden har f…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner