Nå kan det bygges ekstra mye i kommunene

Nå kan det bygges ekstra mye i kommunene

«Det skal ikke stå på oss» sa Sandnes ordfører Stanley Wirak, et budskap som gjentas av flere. Nå skal kommunene i regionen og fylket presentere sine tiltak for å hjelpe en bygge- og anleggsnæringen hardt rammet av koronakrisen. 16. april legges det frem på webinar i regi av Næringsforeningen.
25.mars 2020 Av Tormod Andreassen

Regjeringen og stortinget kommer ukentlig med nye krisetiltak som skal avhjelpe næringslivet og gjøre at flest mulig skal komme seg gjennom Koronakrisen. Næringsforeningen samarbeider med kommunene i regionen for å få frem og synliggjøre byggeprosjekt som bidra som motkonjunkturtiltak.

– Slike motkonjunkturtiltak er vi sikre på at virker og har gode erfaringer med, sier administrerende direktør Harald Minge.

LES OGSÅ: KS - Vi trenger godt samarbeid, tydelige avklaringer og kraftfulle virkemidler

 

Magne Fjell, er rådmann i Randaberg kommune og leder av Kommunedirektør-utvalget i Rogaland KS. Han mener kommuner og næringsliv er gjensidig avhengige av hverandre.

– Kommunene er avhengige av et oppegående og dynamisk næringsliv. Krisen som nå er i næringslivet rammer også kommunene. Vi er avhengige av skatteinntektene fra næringslivet og arbeidstakerne for å kunne opprettholde tjenestetilbudet og vi er i samme båt både kommuner og næringsliv. Når næringslivet stopper opp så stopper kommunene, sier han.

 

Staten må hjelpe

Videre er Fjell bekymret for hvordan kommunene skal klare seg gjennom krisen uten hjelp fra Stortinget og regjeringen. De offentlige tiltakene er til nå for små sammenlignet med tapene kommunene potensielt får.

– Hvis vi legger de estimerte tapene til Stavanger kommune på 800 millioner til grunn, så blir den summen 2,6 millarder kroner fordelt på kommunene i fylket. Skulle vi tatt signalene til etterretning, så skulle vi stoppet opp, sier Fjell og fortsetter:

– For kommunene er situasjonen alvorlig, våre primæroppgaver er helse, skole og barnehage. Det er få kommuner som har store fond å tære på i dagens situasjon og vi er avhengige av å få hjelp av staten for å drifte prosjekter og kommunen videre.

Han er opptatt av at det må komme motkonjunkturtiltak fra kommunene, men da de vite hvor mye de kan trø til med.

– Alle kommunene i regionen har prosjekt som er gryteklare eller raskt kan komme i gang, men vi trenger å vite hvor mye penger vi kan bruke. Her må staten komme på banen med krisepakker for næringslivet gjennom kommunene, og penger til offentlige byggeprosjekt.

 

Tidligere oppstart

Hvilke prosjekt er klare til å settes i gang?

– I Randaberg kommune har vi andre byggetrinn på en barneskole som er klart. Alt er ferdig prosjektert og klart til å sendes på anbud men kommuneøkonomien tillater ikke investeringen uten midlene jeg etterlyser. Hver eneste budsjettbehandling i kommunene er å prioritere prosjekter. De prosjektene som ikke fikk penger dette året ligger klare og kan raskt igangsettes, sier rådmannen.

Næringssjef i Stavanger kommune, Anne Woie, forteller at kommunen arbeider hardt hver eneste dag for at prosjektene som allerede er i gang ikke skal stoppe opp eller forsinkes.

– Kommunen går og gjennom alle prosjekter for å se på muligheten for å forsere disse eller få oppstart tidligere enn planlagt, sier Woie.

16. april kommer kommunene i regionen med sine planer fremover for å være med på dugnaden med å holde hjulene i gang.

 

 

LES OGSÅ: KS - Vi trenger godt samarbeid, tydelige avklaringer og kraftfulle virkemidler

 

Andre liknende nyheter

Det vanskelige energitrilemma

Spørsmålet er hvordan vi kan sikres stabile leveranser av energi til en overkommelig pris med lavest mulig fotavtrykk.

Sprikende syn på hjemmekontor blant bedriftene

Hjemmekontor har vært et stort diskusjonstema i arbeidslivet etter koronapandemien. Teams-møter, joggebukse og snacking fra kjøleskapet var den nye no…

Stavanger med hjelpende hånd til næringslivet

Næringslivet opplever massive utfordringer knyttet til korona-krisen. For å støtte i en vanskelig tid vil kommunen nå framskynde betalingen til sine l…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner