KS: Vi trenger godt samarbeid, tydelige avklaringer og kraftfulle virkemidler

KS: Vi trenger godt samarbeid, tydelige avklaringer og kraftfulle virkemidler

Kommunene i Rogaland viser stor fleksibilitet, innsatsvilje og evne til å håndtere det uforutsette i forbindelse med koronasituasjonen. I krisesituasjoner er det viktig med et godt samarbeid om felles løsninger mellom stat og kommune. Nå er kommunene klare til å iverksette motkonjunkturtiltak, sier styret i KS Rogaland.
25.mars 2020 Lars Idar Waage

Omstillingen i kommunene har vært enorm de siste to ukene. Helsetilbudet og kriseberedskapen er betydelig oppskalert. Det er viktig og det er kostnadskrevende. I tillegg til håndteringen av koronaepidemien står nå kommunene klare til å iverksette motkonjunkturtiltak som virker raskt om staten ønsker det.

LES OGSÅ: Nå kan det bygges ekstra mye i kommunene

 

Godt samarbeid
Kommunene i Rogaland samarbeider godt både mellom seg og med sykehusene i regionen om å iverksette stadig nye tiltak for å møte behovene for helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet. Opprettelse av egne luftveislegevakter, omsorgsavdelinger og samarbeid om utskriving av pasienter fra sykehusene er blant oppgavene som nå løses i kommunene. Samtidig skaper bemanningssituasjonen utfordringer og må løses på nye måter etter hvert.

– Det gode samarbeidet om helsetjenester er grunnmuren for gode løsninger tilpasset utviklingen i epidemien. Sammen skal vi ivareta innbyggerne godt, sier Odd Stangeland, leder i KS Rogaland.

 

Garanti fra staten

Samtidig mener fylkesstyret det er viktig at det blir klargjort hvilke kriterier som vil bli gjeldende når kommunene i neste omgang skal kompenseres for inntektstap og merutgifter i forbindelse med koronautbruddet. Bemanningen økes, tiltak som iverksettes er kostbare og i tillegg kommer tap av skatteinntekter. Om kommunenes kjøpekraft og investeringsevne skal opprettholdes må de økonomiske rammene tydelig avklares.

– Kommunene omstiller seg fort og det legges ned en imponerende innsats av alle ansatte. Tiltakene har betydelige ekstrakostnader som må avklares med en garanti fra staten om at de dekkes i sin helhet, sier Stangeland.

Han understreker at det er en krevende tid for kommunene, og at fylkesstyret forventer avklaringer med staten både når det gjelder økonomi og også hvilke oppgaver som ellers overføres til kommunene som følge av at staten nedskalerer tilbud.

Motkonjunkturtiltak

Mange kommuner har store investeringer som er planlagt for 2020 og 2021. Med en trygghet på at staten vil bidra til at kommuneøkonomien sikres, kan disse tiltakene iverksettes og bidra til å holde hjulene i gang i en svært krevende til for næringslivet og lokale arbeidsplasser.

Kommunene er klare til å ta en aktiv rolle ved å iverksette ytterligere tiltak for å styrke arbeidsmarkedet i denne situasjonen.

– Hvis staten ønsker å iverksette motkonjunkturtiltak står kommunene klare til å bidra. Vi kan iverksette tiltak med stor samfunnsnytte som kan gi rask effekt, sier fylkesstyrelederen.

LES OGSÅ: Nå kan det bygges ekstra mye i kommunene

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Nå kan det bygges ekstra mye i kommunene

«Det skal ikke stå på oss» sa Sandnes ordfører Stanley Wirak, et budskap som gjentas av flere. Nå skal kommunene i regionen og fylket presentere sine…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner