– Opplegget er en gavepakke til bedriftene i regionen
Birgitte Ruud Kosberg hospiterer i styret til Innovasjonsparken Stavanger, hvor Jostein Kalsheim er styreleder.

– Opplegget er en gavepakke til bedriftene i regionen

Gjennom programmet Styrekandidatene får unge under 37 hospitere i ulike styrer. Styreledere undrer seg over hvorfor ikke flere bedrifter er med.
21.mai 2024 Arne Birkemo

– Dette programmet er helt supert. For en bedrift, og styret, er det kun oppsider med å være med. Ingen risiko. For oss har det vært en ekstremt positiv erfaring. Jeg vil utfordre andre bedrifter til å benytte anledningen og være med, sier Jostein Kalsheim, styreleder i Innovasjonspark Stavanger på Ullandhaug.

Næringsforeningen sitt fagråd U37 ønsker å bidra til at unge arbeidstakere blir attraktive for styreverv. Gjennom programmet Styrekandidatene får unge engasjerte mennesker mulighet til å hospitere i et styre gjennom et helt år. Dette koster ikke bedriften noe, og det er ingen risiko.

 

Slik fungerer det for bedriftene:

  • Bedriften setter opp ønske om kompetanse og bakgrunn.
  • Rekrutteringsselskapet plukker ut tre kandidater til hvert styre.
  • Bedriften intervjuer sine tre kandidater, og velger én.
  • Styrekandidaten trer inn i styret som observatør i ett år.

 

Birgitte Ruud Kosberg er i 2024 blitt en del av styret i Innovasjonspark Stavanger. Til daglig er hun bærekraftansvarlig for SLB Skandinavia.

Styreleder Kalsheim sier han kunne ikke vært mer fornøyd med Ruud Kosberg.

– Ethvert styre trenger styremedlemmer som har ulik bakgrunn, spisskompetanse, alder og kjønn, sier han og fortsetter:

 

– Vinn-vinn for alle

Det er behov for flere virksomheter som ønsker å ha unge hospitanter inn i styret i ett år.

– Styrekandidatene er et kjempeprogram. Det er vinn-vinn for alle. Både den som hospiterer får utbytte, men gjør jammen meg bedriftene også. Styret og bedriften får inn en ung, høykompetent person som kommer inn med et nytt syn. Hun stiller interessante spørsmål, tilfører sin kompetanse fra sitt daglige virke og resultatet blir veldig bra.

Birgitte Ruud Kosberg og Jostein Kalsheim har gode diskusjoner på styrerommet til Innovasjonsparken Stavanger. Foto: Arne Birkemo

Birgitte Ruud Kosberg føler seg heldig som ble valgt ut til å delta i Styrekandidatene. Hun forteller at alle styremedlemmene har tatt henne veldig godt imot. Før første styremøte i april ble hun brifet på historikken til selskapet, og hun fikk i tillegg en introduksjon om Innovasjonspark Stavanger.

Hun hospiterer også i styret til selskapet Ullandhaug Energi, hvor Innovasjonspark Stavanger har majoriteten av eierskapet, som en tilleggsbonus av engasjementet via Styrekandidatene.

 – Jeg har totalt sett deltatt i to styremøter, ett i Innovasjonsparken Stavanger og ett i Ullandhaug Energi. Dette er utrolig spennende for meg å være med på Styrekandidatene, da jeg får verdifull erfaring og kan selv bidra til å legge strategien. Selv kommer jeg fra et globalt teknologiselskap, som er ganske forskjellig i forhold Innovasjonsparken Stavanger og Ullandhaug Energi, og da er det spesielt interessant å se hvordan disse styrene tenker i forhold til drift og økonomi, forteller Kosberg.

 

LES OGSÅ: Byutvikling i krabbetempo

 

– Kun oppsider

Eirik Njærheim, daglig leder i Jærtek på Bryne, har vært med på Styrekandidatene flere ganger.

– Styrekandidatene er en gavepakke til bedriftene i denne regionen. Jeg er overrasket over at ikke flere bedrifter er med, sier Njærheim.

– Hvorfor tror du ikke flere er med?

– Det jeg hører at de allerede har et styre, og ikke tenker å ta inn flere. Greit nok det, men her er det unge kvalifiserte personer som har noe å bidra med. Det er ingen risiko. Den som hospiterer har ikke stemmerett, men de bidrar aktivt med sine meninger og innsikt. Det er jo bare fordeler her, svarer Jærtek-sjefen.

Han har aldri vært i tvil om at Jærtek skulle være med på programmet.

– Vi er veldig fornøyde med å få inn unge inn i styret. De stiller andre spørsmål enn de mer rutinerte. De har en annen vinkling. Utfordrer på økonomi, marked, strategier og ikke minst på bærekraft. Alle styrer trenger noen unge som har et annen syn enn de tradisjonelle styremedlemmene. Et styre trenger flere tanker og folk med ulike bakgrunner, sier Njærheim.

Årets kull: Emilie Ellingsen, Ane Baltzersen, Henrik Ahlqvist, Oda Hognestad Hapnes. Ikke til stede: Maren Idsø, Amalie Espeland og Birgitte R. Kosberg. Foto: Hanne Hernes

LÆR MER: Powerpoint-kongens tre beste tips

 

Erfaring fra «den andre siden»

Den som hospiterer i styret til Jærtek er Ane Baltzersen, som er seniordataingeniør i Aker BP.

– Så langt har det vært veldig spennende. Jeg jobber til daglig som dataingeniør med operative oppgaver. Derfor er det interessant å sitte på andre siden av bordet og se hvordan et styre jobber med strategi og hvordan de forholder seg til beslutningsprosesser. Det er en annerledes rolle enn jeg er vant til, fordi man ikke er en ansatt som skal levere, men en styrerepresentant som observerer, evaluerer og kommer med konstruktive tilbakemeldinger til ledelsen, sier Baltzersen.

Hun er takknemlig for at Jærtek valgte henne.

– Jeg setter stor pris på at en bedrift åpner seg på denne måten. Det er fint å få styreerfaring før man er «62» år, sier Baltzersen.

Hun råder andre unge til å melde seg på Styrekandidatene.

– Her har du mulighet til å teste om du liker styrearbeid. Det er noe helt annet enn å ha en vanlig jobb. Det er morsomt å treffe andre i programmet, dele erfaringer og øke din egen kunnskap om flere sider av arbeidslivet, avslutter Baltzersen.

 

B2B speed-dating: – Dette må vi gjøre igjen

 

Slik rekrutteres de unge

Det er Visindi som matcher styrekandidatene med virksomhetene. Siv Tone Hilde-Larsen, partner og leder i Visindi Stavanger, forteller at det er høyt nivå på årets kull.

– Visindi blir her en matchmaker. Vi kobler styrene og virksomhetene med styrekandidatene. Vi ser på profilene til den enkelte kandidaten og har fått innsikt i behovet til de ulike virksomhetene. Årets kull er veldig solid. Utrolig mange dyktige folk. Det er et privilegium å jobbe med/møte så flinke folk, sier Hilde-Larsen.

Siv Tone Hilde-Larsen, partner og leder i Visindi Stavanger. Foto: Visindi

Visindi gjør jobben gratis.

– Visindi er en ledende aktør innen leder- og topplederrekruttering, samt styrerekruttering, både nasjonalt og i regionen. Vi tenker at vi har et ansvar med å være med og bidra til dette viktige arbeidet sammen med Næringsforeningen.  Dette programmet er veldig positivt for næringslivet i regionen, sier Hilde-Larsen. 

– Hvorfor er det viktig å ha unge under 37 år i styrer?

– Man trenger ikke nødvendigvis være ung, under 37 år. Det som er viktig er å ha mangfold i styrerommet. Mangfold gjør at man ser problemstillingene fra ulike perspektiver. Mangfold er flere ting: Alder, kjønn, utdanningsbakgrunn- og retninger og erfaring, svarer Hilde-Larsen.

 

NYTT MEDLEM: Vigrestad Bygg ble nummer 100 i 2024

 

Hun sier det eksisterer en forestilling at man skal være «senior» for å være styremedlem.

– Men det er noe som verken vi som rekrutterer tenker, og min opplevelse er at virksomhetene heller ikke tenker slik. Tvert imot. Men – man trenger den rette og balanserte sammensetningen av et styre.

– Hvilke fordeler er det for bedrifter og virksomheter å være med på Styrekandidatene?

– Det ganger både dem, kandidaten og regionen. Yngre kandidater får tilgang til styreerfaring samtidig som vedkommende bringer inn nye perspektiver, og bedriftene får tilgang til kandidater og kompetanse som gjerne som en gjerne ikke hadde tenkt på.  Å være med koster dem ikke noe. Kandidaten er ikke et reelt styremedlem, men som hospitant opptrer de som et fullverdig medlem med sin innsikt og kompetanse, svarer Hilde-Larsen.

 

LEDERSKOLEN: Tips til bedre samarbeid

 

Fra deltakere til ledere

Både Torbjørn Wiig Petersen og Rouven Uzelmaier sitter i fagrådet U37 og har vært tidligere deltakere i styrekandidatprogrammet. Etter sin deltakelse i programmet meldte seg begge sin interesse for U37, og sitter nå med hovedansvaret for styrekandidatene.

Rouven Uzelmaier, Torbjørn Wiig Pedersen har selv deltatt på Styrekandidatene. I dag er de aktive i fagrådet U37, og har hovedansvaret for Styrekandidatene-programmet. Foto: Hanne Hernes

– Jeg har selv sett verdien styrekandidatprogrammet har gitt meg. Både innsikten i styrearbeid, men også en bedre forståelse av en virksomhet. Fordelene med dette programmet er at man får ikke bare styreerfaring, men også grunnleggende styrekurs. Slik at man har den faglige forståelsen for hva man går inn i, forteller Wiig Petersen, leder for styrekandidatprogrammet.

Andre liknende nyheter

Den stavangerske kjipheten

Kunne Kunstsilo i Kristiansand blitt realisert i Stavanger? Hva skjedde egentlig da Stavanger Aftenblad hyret inn en arkitekt fra Bergen til å anmelde…

Drone-konkurranse på Tau tar av

TAC Challenge, hvor 13 lag fra fem land konkurrerer med undervannsdroner, har nesten tredoblet deltakelsen fra i fjor.

AquaNext: – Skal bli havbrukets ONS

Tre dager med konferanser, fagseminarer, debatter, 100 utstillere og flere tusen besøkende. AquaNext er den nye møteplassen for havbruksnæringen.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner