Politisk roadtrip før valget
Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen, tar med seg nær 30 lokale toppkandidater og legger ut på en liten mini turne til lokale bedrifter før årets kommune- og fylkestingsvalg. Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

Politisk roadtrip før valget

Lokale og regionale politikere skal lære mer om lokalt næringsliv og regionale felles utfordringer. I morgen legger nær 30 politikere fra de fleste partier ut på en regional road trip på Nord-Jæren.
19.august 2019 Av Ståle Frafjord

Tre bedrifter får besøk av lokale politikere: Equinor, Boreal-transport og Sig. Halvorsen.

Valgkampen foran kommune- og fylkestingsvalget 9. september er i gang, og ulike meningsmålinger viser at det endelige resultatet i kampen om makt og ordførerverv kan bli mer spennende enn på lenge. Det dreier seg langt fra bare om bymiljøpakker og rushtidsavgift, men også om verdier og premisser for utviklingen i en region i omstilling. Det innebærer også hvilke forutsetninger næringslivet skal forholde seg til, et næringsliv som i mindre grad er opptatt av kommunegrenser og ulike konstellasjoner i den enkelte kommune.

 

Mini-turne

Næringsforeningen har tatt initiativ til å samle flest mulig av toppkandidatene i en innleid buss og legge ut på en liten mini-turne et par uker før selve valgdagen. Formålet er både å fremme regionalt samarbeid og skape en felles forståelse blant politikere fra forskjellige kommuner.

– Vi har leid en buss og invitert nær 30 toppkandidater fra alle partier som stiller til valg i Sandnes, Stavanger og fylket for å bli med på en besøksrunde 27. august til lokale bedrifter. Vi ønsker å se på og drøfte ulike næringspolitiske tema, sier Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen.

 

Bedriftsbesøk

Så langt har responsen blant politikerne vært svært positiv.

– Tanken er å besøke tre-fire bedrifter som ikke bare representerer seg selv, men som også besitter allmenne problemstillinger knyttet til eksempelvis energi eller infrastruktur. Vi kommer blant annet til å kjøre Transportkorridor Vest – som er en veldig viktig sak for næringslivet å få på plass, sier Andreassen.

I løpet av turen blir det lagt opp til mindre debatter for å drøfte ulike problemstillinger, men ikke i form av tradisjonelle partidebatter med tilhørere.

– Det dreier seg i større grad om å diskutere problemstillinger og utfordringer sammen med bedriftene, sette seg inn på et møterom og åpne opp for en dialog på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivå, sier Andreassen.

 

Ingen grenser

Behovet for et felles regionalt samarbeid er også litt av tanken bak arrangementet.

– For å si det med den russiske ubåtkapteinen i Harald Heide Steen jr´s skikkelse: Det er jo ingen grenser under vann. Vi er så tett sammenvevd på Nord-Jæren, og det politikerne fra Sandnes gjør får også konsekvenser for Stavanger - og omvendt. Vi trenger et regionalt samarbeid, og noe av det vi i Næringsforeningen har savnet til tider er nettopp at man løfter blikket og tar et regionalt ansvar. Det er også noe veldig mange av våre medlemsbedrifter er opptatt av, sier Andreassen.

 

Energi

Energi vil være et naturlig tema som drøftes på den aktuelle rundturen.

– I disse dager, hvor det grønne skiftet er på dagsorden, er det også viktig for Næringsforeningen å få frem at vi ikke må glemme hva vi lever av i regionen. Vi skal jobbe med nye muligheter og nye energiløsninger og de skal løftes frem. Men det er også viktig at regionen har lokale politikere som ikke nedsnakker en næring og en kompetanse som er bygget opp i denne regionen gjennom 40 år, sier Andreassen.

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

I tre av fire saker er blokkene enige

I 83 prosent av sakene som politikerne voterer over i Stavanger bystyre, er Arbeiderpartiet og Høyre enige. Selv SV og Rødt er med å sikre flertall i…

Dette mener de om næringspolitikk

Hva er egentlig forskjellen på næringspolitikken i Arbeiderpartiet og Høyre, og hvordan mener ordførerkandidatene John Peter Hernes fra Høyre og Kari…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner