– Vi må ta vare på lokale leverandører 
Gunnar Eiterjord overtar nå prosjektlederansvaret for Rogfast, E39 Smiene-Harestad, E39 Ålgård-Hove og RV 509 Transportkorridor Vest. 

– Vi må ta vare på lokale leverandører 

– Vi må være flinke til å ta vare på et lokalt entreprenørmarked. Vi trenger det, sier prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord.
08.januar 2020 Av Ståle Frafjord

Han mener offentlige etater  inkludert Vegvesenet og fylkeskommunen – må ha en ambisjon om å legge seg i selen for å bidra til å løse de utfordringene bransjen nå sliter med. Eiterjord etterlyser også klarere politiske prioriteringer. 

En rekke samferdselsprosjekter i regionen som for lengst vedtatt og gryteklare, er i ferd med å stoppe helt opp. Nye veier, busstraseer, gang- og sykkelstier skulle sikre jobb til flere hundre arbeidstakere, er i spill. En hel næring -som lenge har forberedt seg på den planlagte oppdragsmengden - er i ferd med å kastes ut i en krise ved inngangen til et nytt år. 

– Vi må få til en oppdeling som ikke skaper problemer for omgivelsene. Både i forhold til å levere resultat og håndtering av kontrakter. Omorganisering skaper alltid uro, men her må man være fremoverlent. Det vil alltid være store internasjonale aktører som kan komme inn og løse de største prosjektene, men vi er avhengige av å ta vare på og videreutvikle et lokalt leverenadør- og entreprenørmarked. 

– Har du forståelse for at bransjen opplever situasjonen som veldig usikker? 

– Ja, det er ikke lett å være entreprenør i en bransje og oppleve at det går sånn i rykk og napp. Dette handler både om kapasitet og forutsigbarhet. Man kan ikke bygge opp og ned over natten. Lokale leverandører er både flinke og effektive og besitter stor lokalkunnskap. Dette har også noe med å utvikle flinke fagfolk i bransjen gjennom lærlingeordningene. Dyktige fagarbeidere er ekstremt viktig, sier Eiterjord. 

 

Klar til å overta 

Gunnar Eiterjord er i ferd med å avslutte Ryfast-prosjektet etter flere års arbeid. Fra 1. desember overtok han også prosjektlederansvaret for Rogfast, E39 Smiene-Harestad, E39 Ålgård-Hove og RV 509 Transportkorridor Vest. Prosjektansvaret ble framskyndet én måned. 

Når Rogfast kommer i gang, er usikkert, og det hefter også usikkerhet om oppstart for de andre prosjektene. 

– Usikkerheten handler først og fremst om tid. Vi lever i et krysspress mellom lokale politikere, næringsliv og trafikanter som ønsker å få dette gjennomført. Samtidig gis det føringer fra politisk hold, direktorat og departement i henhold til økonomi og prioriteringer. Men vi har klar prosjekter vi kan starte på allerede om noen måneder; første etappe på Hove-Ålgård, og Transportkorridor Vest fra Sømmevågen til Rosavika. Disse er ferdig regulert, men er ikke prioritert så rask gjennomføring på, verken i statsbudsjettet for 2020 eller så langt i Bymiljøpakken. Når politikerne velger å prioritere i rekkefølge, blir også gjennomføringsfarten deretter. Det er nøkkelen her. 

 

Etterkontroll 

En av utfordringene er at staten krever en såkalt KS2 – en konsekvensutredning som innebærer en etterkontroll av beslutningsgrunnlaget – etter at prosjektene er ferdig regulert. På strekningen Hove-Ålgård gjenstår det fortsatt et stykke mellom Bråstein og Figgjo som ikke er ferdig regulert, og dermed stopper hele prosjektet opp. Det mener Eiterjord burde være unødvendig. 

– Vi har bedt om å komme i gang med en første etappe under forutsetning av at vi kan legge frem kostnadsoverslag som er innenfor styringsmålet som er satt. Tilsvarende er det for Transportkorridor Vest. Det var i utgangspunktet for dyrt. Vi har kuttet kostnader etter at vi overtok prosjektet, men da måtte vi finne andre løsninger som innebar nye reguleringer. Også her er en delstrekning klar, hvor dilemmaet er det samme. Men vi er avhengige av å få klarsignal fra departementet så lenge det ikke foreligger en konsekvensutredning KS2. 

Også på strekningen Smiene-Harestad må det kuttes kostnader, i størrelsen 400 millioner kroner. 

 

Rogfast 

Per i dag er Rogfast på vent, og fra flere hold er det skapt usikkerhet om prosjektet i det hele tatt blir realisert. Eiterjord er ikke i tvil. 

– Først og fremst fordi prosjekter som er fornuftige, blir realisert. Vi hadde noen dager i desember der E39 var stengt på grunn av været. Det ville vært helt utenkelig at E18 mellom Sandvika og Oslo, eller E6 mellom Hamar og Oslo, ville blitt stengt. En slik begrensning i et så viktig transportsystem vil ikke bli akseptert. Det gjenspeiler seg også i de samfunnsøkonomiske beregningene som er foretatt. Det er et solid flertall på Stortinget som vil realisere Rogfast. Fortsatt ferjedrift over Boknafjorden vil innebære to ting: En ekstrem oppgradering av ferjetilbudet, men også et tosifret milliardbeløp på å oppgradere Rennfast-tunnelene for å oppfylle de gjeldende kravene i EUs tunneldirektiv. 

Vegvesenet har allerede gjort en oppdatert kalkyle for Rogfast i høst, der kostnadskutt i milliardklassen er funnet.  

– Vi skal klare å kutte kostnader i en størrelsesorden som gjør at vi er under gjeldende kostnadsramme. Vi får en utsettelse for Rogfast, og prosjektet kommer, men absolutt tidligste tidspunkt for å starte bygging vil være høsten 2020, sier Eiterjord. 

 

 

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner