Får støtte fra grønn plattform-prosjektet

Integrate Renewables AS tildelt støtte fra regjeringens grønn plattform-prosjekt. Grønn plattform er en ny satsing fra regjeringen som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.
01.mars 2021 Integrate Renewables AS
Utslippsfrie byggeplasser gjøres mulig med blant annet selskapets «IRene Kraftcontainer» og elektriske anleggsmaskiner.

Gjennom grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst. Integrate Renewables får nå støtte til å gjennomføre et forprosjektet til grønn plattform.

– Mot slutten av 2020 dannet vi et meget sterkt konsortium for dette prosjektet sammen med VIA infrastruktur arena, Solenergiklyngen og Eldrift AS, som sammen skal gjennomføre forprosjektet som skal danne grunnlaget for hovedprosjektet med en budsjettramme på minimum 150 millioner kroner. Vi skal muliggjøre bruk av resirkulerbare materialer, fornybar energi, og optimalisere arbeidsprosesser hvor læring og erfaringsoverføring har en viktig rolle. Dette skal løfte bransjen, teknologisk og organisatorisk, slik at Norge kan nå klimamålene. Vi vil drive fram teknologiutvikling, omstilling og nye markeder. Dermed skapes grønne jobber, et konkurransedyktig næringsliv og en mer bærekraftig fremtid. I forprosjektet vil vi danne et konsortium, avgrense temaer og spisse problemstillingene, samt utforme mål og planlagte demonstrasjons- og utviklingsaktiviteter. Dette danner grunnlag for søknad om et hovedprosjekt. Integrate Renewables er meget stolte over tilliten og muligheten de nå får gjennom Grønn Plattform til å være med å legge til rette for blant annet raskere overgang til utslippsfrie byggeplasser, og det passer meget godt med vår strategiske satsning på «IRene Kraftfcontaineren», som vi har utviklet nettopp for å tilby «Mer tilgjengelig effekt, der du trenger det, når du trenger det», heter det i en melding fra selskapet.

Andre liknende nyheter

Stort potensiale for klimaskog i Rogaland

I takt med FNs klimapanel sine jevnlige klimarapporter øker erkjennelsen av at reduksjon av utslipp alene ikke vil være nok for å nå de klimamålene vi…

Vant gull i European Design Awards

Lnetts visuelle identitet vant gull i European Design Awards. Kommunikasjonsbyrået Fasett, som har utviklet profilen i samarbeid med Studio Bergini i…

Satser på ny bærekraftsløsning

Netpower vil nå tilby en applikasjon for bærekraftig massehåndtering – gjenbruk av jord- og steinmasser fra utbyggingsprosjekter – i det norske marked…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner