Kommuneplanen på høring i Stavanger

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel i Stavanger er på høring. Høringsfristen er 15. juni.
25.mai 2020 Stavanger kommune
Planprogram for kommuneplanens arealdel i Stavanger er på høring.

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan kommunen vil bruke og utvikle de ulike områdene. Hvor skal det bygges nye boliger, og hvor tett eller spredt skal det være lov å bygge? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

– Nå starter vi arbeidet med kommuneplanens arealdel for den nye kommunen. Tre kommuneplaner skal bli til én. Planprogrammet er på høring nå. Det sier noe om hvordan vi har tenkt å utarbeide arealdelen: Mål, prioriterte problemstillinger, tidsfrister med videre, heter det i en melding fra kommunen.

Du kan lese mer om planprogrammet og komme med innspill her. Frist for å komme med innspill er altså 15. juni.

Andre liknende nyheter

Tampnet Carrier leverer 90% mer datatrafikk over sine fiberkabler

I løpet av de siste 12 månedene har Tampnet Carrier økt sine leveranser av datatrafikk inn og ut av Norge med over 90 prosent. Økningen skyldes et ste…

Folke Hermansen AS gir 10 millioner til medisinstudiet ved UiS

Det familieeide selskapet Folke Hermansen AS gir 10 millioner kroner i gave til Universitetet i Stavanger til etablering av medisinutdanning.

Lyser ut vegkontrakter for drift

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesvegnettet. Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 mill…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner