Kraftig økning i boligbyggingen

OBOS fikk et resultat før skatt på 674 millioner kroner i første kvartal, opp fra 650 millioner kroner året før. Igangsatte boliger økte med 23,5 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.
11.mai 2022 OBOS
Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Einar Aslaksen.

I første kvartal 2022 solgte OBOS 1 089 nye boliger, noe som er nedgang på 4 prosent mot samme kvartal i fjor.

Ved utgangen av første kvartal hadde OBOS 6 108 boliger under bygging, opp fra 5 128 boliger på samme tid i fjor. Det ble satt i gang bygging av 1 170 boliger, 23,5 prosent mer enn i første kvartal 2021.

Medregnet partnernes andel i prosjektene og Solon Eiendom, som OBOS eier halvparten av, har OBOS over 7 500 boliger under bygging.

– Vi har nå et rekordhøyt nivå på boligbyggingen, noe som står i sterk kontrast til dagens reguleringstakt i enkelte kommuner. Boligbyggingen er først og fremst viktig for å møte boligetterspørselen og sørge for et boligmarked i balanse, men det bidrar også til å holde aktivitet og sysselsetting oppe. Vi har ambisjoner om å igangsette mange prosjekter i år tross urolige tider, men da må både reguleringsplaner og byggetillatelsene godkjennes raskere, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Usikkerhet i markedet
Russlands angrep på Ukraina vil sannsynligvis påvirke byggenæringen på sikt. Russland, Hviterussland og Ukraina er alle viktige leverandører av råvarer, spesielt stål og trevarer. Krigen har også fått energiprisene i Europa til å skyte i været, noe som sterkt påvirker prisbildet også på betong og andre energiintensive råvarer.

– Dette skaper usikkerhet og utfordringer i hele byggenæringen, primært knyttet til oppstart av nye prosjekter. Vi har brukt mye tid i første kvartal på å kartlegge leveransekjeder sammen med entreprenørene våre, lage gode rutiner for sanksjonsoppfølging og kontinuerlig vurdert om vi har kontroll nok på leveransene av materialer til at vi kan sette i gang prosjekter, understreker Siraj.

Skal opprettholde aktiviteten
En forventning om brems i boligprisveksten og en kraftig økning i byggekostnadene fremover, vil kunne legge et sterkt press på marginene innen byggevirksomheten fremover.

Siraj peker på at styret i OBOS har besluttet å prioritere at byggeaktiviteten skal opprettholdes, selv om det skulle være på et noe lavere marginnivå enn tidligere år, gitt at markedsrisiko og gjennomføringsrisiko er akseptabel.

– Penger tjent i gode år må investeres i bygging også i dårligere år dersom OBOS skal kunne oppfylle sitt formål om å skaffe sine medlemmer gode boliger over tid.

OBOS bokførte egenkapital utgjorde ved utgangen av første kvartal, 33 674 millioner kroner, mens verdijustert egenkapital utgjorde 53 019 millioner kroner.

– En solid egenkapital sammen med en god likviditetsbeholdning, gir robusthet og handlefrihet til å bygge og investere også i usikre tider, påpeker Siraj.

Merker økt etterspørsel etter Bostart og Deleie

I februar varslet OBOS en kraftig opptrapping av satsingen på boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie. OBOS skal de fem neste årene tilby medlemmene minst 8 500 leiligheter med nye boligkjøpsmodeller. I Stor-Oslo skal 70 prosent av boligene som OBOS bygger tilbys med disse modellene.

Av alle nye boliger solgt dette kvartalet er 155 boliger kjøpt med boligkjøpsmodellene, og medlemmene har fått tilbud om 272 flere boliger med slike modeller i løpet av kvartalet.

– Etter at vi trappet opp tilbudet av boligkjøpsmodeller i slutten av februar, ser vi økende interessene for Bostart og Deleie. Vi tror disse modellene dekker et viktig behov i markedet, sier Siraj.

Andre liknende nyheter

Abacus IT fikk gjev pris under Visma Allstars

Abacus IT vant prisen «Årets Partner Business NXT 2023» i forbindelse med Visma Allstars-arrangementet nå i februar.

ABB og Lnett signerer ny rammeavtale

ABB signerer ny rammeavtale med Lnett for å utvide og forsterke strømnettet i Rogaland. Avtalen omfatter elektriske distribusjonsløsninger til infrast…

Proplan kåret til årets Payroll Partner igjen

Proplan AS er kåret til årets Payroll Partner for andre år på rad av Visma. Prisutdelingen fant sted 8. februar.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner