Kraftige endringer i Roxel-konsernet

Roxel-konsernet setter fart i 2020 med ny ledelse og nytt styre. De siste årene har selskapet vokst seg stort som leverandør av kompetanse til utvikling og bygging av utstyr og systemer innen samferdsel, steinknuseverk, transportsystem og logistikksystemer for postsortering og flyplasser verden over, olje og gass og marine/subsea – og er nå styrket for videre vekst og innovasjon. Samtidig setter nå selskapet fullt fokus på å tilpasse seg en verden i endring. COVID-19 har satt sine spor og vil kreve mye av alle. Vårt fokus fremover blir å møte kundene med endret behov og kostnadsbesparende løsninger og teknologi.
07.mai 2020 Roxel Group
I 2018 ble industriselskapet Roxel trukket frem av statsministeren som et lysende eksempel på omstilling. Daglig leder Sigve Sandvik står i spissen for det konsernet kaller Roxel 2.0. Her sammen med finansdirektør Øyvind Osjord (til høyre) og Asbjørn Lunde, salgsdirektør for olje og gass (til venstre). Foto: Magnus Ekeli Mullis

Roxel 2.0 lanseres i disse dager av konsernsjef Sigve Sandvik – en av grunderne i Roxel-konsernet, med nytt styre i ryggen. Per-Allan Røsand har kommet inn som styreleder, og få med seg bred kompetanse fra næring og region i styremedlemmene Fredrik Syberg, Gard Kverneland, Evelyn Edland, og Rune Stangeland.

– I 2020 ser vi fremover

– Som et ledd i restrukturering og refinansiering av hele Roxel-konsernet, har aksjonærene nå gått inn med totalt 41 MNOK i ny egenkapital. I tillegg til dette, har vi siden 2018 redusert total gjeld i konsernet med totalt 71 MNOK, og kommer derfor ut av restruktureringen med styrket balanse, fornyet tillit fra bank og andre finansieringspartnere, og bedre forutsigbarhet fremover. I tillegg vil de to holdingselskapene som idag eier Roxel Group AS – Roxel Invest AS og Roxel Holding AS, opphøre slik at alle indirekte eiere blir direkte aksjonærer i Roxel Group AS, skriver Per-Allan Røsand, styreleder i Roxel Group  og Roxel AS, i en melding.

Den nye aksjonærgruppen, etter alle kapitalutvidelser, vil bestå av 82 ulike aksjonærer, hvor Fredrik Syberg og daglig leder Sigve Sandvik blir selskapets største aksjonærer gjennom sine investeringsselskaper. Ordrereserve 2020 Roxel-selskapene fortsetter å bygge på en solid ordrereserve, og vokser i tråd med satsningsområdene innen tunnel, logistikk – herunder flyplass, post og andre sorteringsanlegg, samt leveranse av systemer, modifikasjoner og moduler til den globale offshore olje- og gassindustrien.

– Det refinansierte Roxel-konsernet kan nå endelig flytte fokuset mot videre teknologiutvikling og innovasjon i datterselskapene, heter det fra Røsand.

Aksjetilbud til Roxel-ansatte

– Konsernet vil i forlengelsen av dette også se på muligheten for aksjekjøp og sparing blant ansatte, med den visjon at eierskap i selskapet bidrar til samhørighet – og samtidig også den Roxel-kulturen vi trenger for å sammen skape det teknologikonsernet vi har satt oss fore, skriver Per-Allan Røsand.

Andre liknende nyheter

Tampnet overtar BP-fiber i Mexicogolfen

Tampnet overtar BPs 1200 kilometer lange fibernettverk i Mexicogolfen. Transaksjonen som ble sluttført med BP tirsdag 30. mars, var en betydelig milep…

Hvem fortjener å vinne Reiselivsprisen 2020?

Fylkeskommunens Reiselivspris deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. 7. april er fri…

Desert Control går på børs

Stavanger-selskapet Desert Control vil hente 150 til 200 millioner for videre satsing, og er klar til kommersiell utrulling av LNC, en flytende leire…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner