Lyser ut vegkontrakter for drift

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesvegnettet. Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 millioner kroner på driftskontraktene. Fylkeskommunen ønsker innspill fra bransjen og markedet og inviterer, med bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, til dialog.
30.november 2020 Rogaland fylkeskommune
Illustrasjonsbilde: unsplash.com

Seksjonene for drift og vedlikehold av fylkesvegene ønsker at leverandørmarkedet skal ha mulighet til å komme med sine innspill om hvilke grep fylkeskommunen som byggherre kan ta for å sikre en bedre drift av fylkesvegnettet. Innovative anskaffelser en metodikk som legger opp til et samspill mellom det offentlige og leverandørene. Kjernen i samspillet er dialog i forkant av konkurransen. Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative løsninger for å dekke oppdragsgivers behov. Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å utarbeide konkurransegrunnlaget. Samtidig får leverandørene og bedriftene informasjon om oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere tilbud, og eventuelt utvikle nye og bedre løsninger.

Flere entreprenører har erfaringer fra driftskontrakter med Statens vegvesen som tidligere administrerte drift av fylkesveinettet. Rogaland fylkeskommune ønsker tilbakemeldinger på ting som har fungert bra, og ting som har fungert mindre bra. De er også åpne for på sikt å prøve nye kontraktsformer og modeller og ønsker innspill til hvordan bransjen ser muligheter for grep man kan vurdere å innføre.

– Vi ønsker spesielt innspill som kan bidra i våre langsiktige planer knyttet til utvikling av kontrakter som skal være gjeldende for fylkesveinettet i Rogaland, og hvilke grep vi kan ta for å utvikle oss til en selvstendig byggherre som ivaretar fremtidens krav, sier Hanne Bloch Valebjørg i samferdselsavdelingen.

For å finne gode løsninger er det viktig med innspill fra aktører i bransjen som leverer de typene tjenester som fylkeskommunen er avhengige av for å kunne forvalte sitt driftsansvar på en fornuftig og kostnadseffektiv måte. Målet med dialogkonferansen og de påfølgende 1-1 møtene er å få gode innspill fra bransjen som i neste omgang kan brukes til utforming av kontraktene. Forretningssensitiv informasjon som deles i møtene blir behandlet konfidensielt. Påmeldingen er åpen til og med 11. desember. Mer informasjon og påmelding her!

Andre liknende nyheter

Fylkeskommunen inviterer til dialogkonferanse: Bygging av dagsturhytter i Rogaland

Rogaland fylkeskommune planlegger å utlyse en konkurranse om bygging av dagsturhytter i kommunene i Rogaland i løpet av februar 2021. I denne forbind…

Går motstrøms og satser lokalt

Berg-Hansen styrker den lokale satsningen i Stavanger og har ansatt ny daglig leder. Eli Valborg Lindland kjenner næringslivet og markedet i Stavanger…

Styrker tilbudet til offentlig sektor

Karabin styrker seg i Stavanger og ansetter tidligere rådmann i Eigersund kommune, Gro Anita Trøan. Hun er blant de nye seniorene som starter i selska…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner