Nå åpner Innoasis

Denne uken åpner Innoasis, Stavangers nye storstue for innovasjon, samarbeid og grønn omstilling. – Innoasis gir kraft til vekst og grønn omstilling som vi trenger enda mer av i regionen, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger.
24.oktober 2022 Nordic Edge
Mandag morgen ble leietakerne i Innoasis ønsket velkommen av Malin Jørgenvåg, Site manager for Innoasis.

Det er Kari Nessa Nordtun som også skal innlede den offisielle åpningsfesten, torsdag 27.oktober klokken 14.00.

For at Stavanger skal nå sine mål om klimanøytralitet og nye arbeidsplasser, kreves tettere samspill på tvers av sektorer. Smedvig og Nordic Edge, sammen med gode partnere, åpner derfor denne uken en annerledes samarbeidsarena, under navnet Innoasis.

– Jeg er sikker på at dette blir en viktig møteplass på tvers av oppstartsmiljø, akademia, offentlig sektor, etablert næringsliv og investormiljøet. Her skal vi komme sammen og løse store og små utfordringer i regionen, fortsetter Nordtun.

 

Innbyr til utvikling og skalering

Sverdrups gate 27, som tidligere har huset Oljedirektoratet og NAV, blir nå Norges nye hub for urban innovasjon. Her skal selskaper ha tilgang på det de trenger for å skalere og teste nye løsninger, herunder tilgang på infrastruktur fra Smedvig, Lyse og Stavanger Kommune, finansnettverk, juridisk kompetanse og nyskapende teknologi.

Karl Nevland, som har ledet arbeidet med initiativet de siste tre årene, understøtter ordførerens kommentarer.

– Omstillingen i regionen, og landet ellers, er avhengig av helhetlige verktøykasser for å utvikle nye produkter og tjenester som bidrar til det grønne skiftet, sier han.

– Både bygget og tjenestetilbudet innbyr til utvikling og skalering av ny teknologi og tjenester.

Videre forteller Nevland at initiativet, som allerede har fått internasjonal oppmerksomhet fra investeringsfond og universiteter i Europa, har som mål å tiltrekke seg aktører fra hele Norden, selv om det fysiske bygget er lokalisert i Stavanger.

 

Stavangers neste eventyr

Bygget er utformet i tråd med den modernistiske tankegangen fra sent 70-tall, og består av betongsøyler, bjelker og spisse tak som gjenspeiler fabrikkene som den gang lå i området. Nå skal Norges offisielle klynge for smartere og mer bærekraftige samfunn, sammen med Veni og en rekke oppstartsselskaper, bygge videre på historien.

– Plasseringen er ikonisk. Innenfor disse veggene har vi bygget oljeeventyret, og det store spørsmålet er: Hva skal bli Stavangers neste eventyr? Sjansen er stor for at Innoasis vil spille en rolle. Jeg gleder meg til å se nye smarte og bærekraftige løsninger vokse fram herfra, sier ordføreren.

 

Gjenbruk og selvforsynt energi

I 2021 startet Smedvig renoveringen av det karakteristiske bygget. Ved å implementere verdensledende VDC- og bærekraftsteknologi, skannet og modellerte Smedvigs datterselskap, Veni, bygningen grundig for å muliggjøre gjenbruk av fasadeplater, søyler, bjelker og andre betongelementer. Ombyggingen, med energibrønner og solceller, reduserer byggets energiforbruk med hele 74 prosent.

– Gjenbruk av eksisterende materialer og bevaring av den opprinnelige strukturen har vært ledende i prosessen for å bidra til innovasjon og bærekraftig utvikling. Her er alt tilrettelagt for at innovasjon skal skje i friske, miljøvennlige og hyggelige omgivelser, sier Frederic Willassen, forretningsutvikler i Smedvig.

Andre liknende nyheter

Stor kontrakt på Island

Prosjektil har nå fått et spennende oppdrag for Landeldi – et av Islands ledende selskaper innen landbasert oppdrett av laks. Prosjektil ble valgt på…

– Må inn under den offentlige refusjonsordningen

Dashing MediSPA Vaulen tar initiativ for at areolarekonstruksjon etter kreftbehandling tas inn under den offentlige refusjonsordningen!

Ambio øker satsingen på logistikk

Ambio Logistics heter det nye selskapet som skal tilby prosjektledelse innen logistikkoperasjoner og rådgivning i forbindelse med digitalisering av lo…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner