Nysnø investerer i Metizoft

Det norske selskapet Metizoft er en ledende leverandør av programvare til maritim sektor globalt. Nå investerer Nysnø og Dovetail 160 millioner kroner i selskapet for å bidra til å realisere selskapets ambisjoner innen klima- og livsløpsanalyser.
23.august 2023 Nysnø
F.v. Codruta Gamulea Berg og Eirik Dahle fra Dovetail, Gry Cecilie Sydhagen, daglig leder i Metizoft og Lene Hodge og Joe Eliston fra Nysnø Klimainvesteringer.

– Nye løsninger innen maritim sektor er avgjørende for å redusere utslipp globalt. Metizoft gjør det mulig for skipseiere å identifisere og gjennomføre utslippskutt, unngå miljøskade og drive ansvarlig. Metizoft har et unikt utgangspunkt, fremoverlent team og nye løsninger som vi ser frem til å utvikle videre globalt, sier Joe Eliston, investeringsdirektør i Nysnø.

Økende krav til klimakutt

Maritim sektor står for 3 % av verdens totale klimagassutslipp, og 14% av EUs totale transportutslipp. Næringen står nå ovenfor nye miljøkrav. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO har nylig vedtatt et mål om nullutslipp i all internasjonal skipsfart innen 2050. Dette setter høyere krav til klimagassreduserende tiltak i industrien og med en sterk maritim kompetanse har Norge en unik posisjon til å utvikle og levere klimaløsninger.

Metizoft har hovedkontor i Herøy på Sunnmøre og sikrer at over 3500 skip møter en rekke krav til bærekraftig og ansvarlig drift innen kjemikalier og farlige stoffer. Selskapet opplever et stadig økende behov for sine digitale løsninger når maritim industri skal levere på målsetningene om nullutslipp. Fra sin etablerte posisjon satser Metizoft nå for å møte kundens behov for livsløpsanalyser (LCA) som kan synliggjøre miljøtiltak gjennom skipets livsløp.

 

– Vi så tidlig forretningsmulighetene knyttet til økte miljøkrav i maritim industri, og har bygget opp Metizoft stein for stein. I dag er vi stolte av at vi har oppnådd en sterk internasjonal posisjon i den maritime næringen, sier gründer og daglig leder Gry Cecilie Sydhagen.

Voksende globalt behov

Metizoft er godt posisjonert for videre vekst med en internasjonal kundebase og kontorer i Singapore, Shanghai, og Hong Kong. Gjennom investeringen skal Nysnø og Dovetail bidra med både bærekrafts-kompetanse og teknologi innsikt for å realisere selskapets ambisiøse vekstplaner.

– Metizoft har vært imponerende gode til å se muligheter i den maritime industrien som de har rettet seg mot, og er i en svært god posisjon med sine løsninger som er høyaktuelle med dagens fokus på bærekraft. Vi gleder oss til å være med å bidra på reisen videre, sier Eirik Dahle, daglig leder og partner i Dovetail.

– Det globale potensialet for den type løsninger er enormt, og med våre nye medeiere ombord vil vi kunne jobbe raskere mot å videreutvikle våre produkter til det beste for våre kunder, avslutter Sydhagen.

Andre liknende nyheter

Etablerer trehub på Jæren

– I en byggebransje hvor bærekraft og miljø endelig kommer stadig høyere opp på dagsorden, ser vi i Woodlink en nødvendighet og muligheter i det å eta…

Et halvt århundre i Sig. Halvorsen

– Sig. Halvorsen er stolte av å annonsere at Sven Arvid Sola mandag 17. juni har vært ansatt i bedriften i imponerende 50 år. I en tid hvor karriereve…

Storebrand Livsforsikring kjøper K8 fra Base Property

Storebrand Livsforsikring kjøper K8 fra Base Property. Salget skjer nå, men Base skal ha prosjektledelse og forvaltningsansvaret i en periode framover…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner