Skal lage regional kompetanseplan

Rogaland fylkeskommune skal lage en regionalplan for kompetanse, som skal bidra til samarbeid mellom utdanningstilbydere, næringsliv og arbeidsliv i regionen. Bærekraft, inkludering, integrering og livslang læring er viktige stikkord.
07.september 2022 Rogaland fylkeskommune
Les mer om planprogrammet på våre nettsider

Regionreformen og nasjonal kompetansepolitisk strategi sier at fylkeskommunen skal ha et større ansvar for kompetansepolitikk og en sterkere rolle i kompetanseplanleggingen. Strategien har som mål å «bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet». Etter oppstartsmøter i november 2021 har Fylkeskommunen laget et planprogram som skal legge føringer for det videre arbeidet. Planprogrammet ble vedtatt av fylkesutvalget (FU) 8. juni 2022. Nå fortsetter dialogen med alle aktører som er viktige for planarbeidet, det inviteres derfor til medvirkningsmøter.
Meld på her:
13. september med tema: «Kompetansegap: sårbarhet og muligheter i regionen» 1000 – 1400 STED: Clarion Collection Hotel Amanda, Smedasundet 93, Haugesund.
23. november med tema: «Rekvalifisering, omstilling og utenforskap» 1000 – 1400 STED: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Andre liknende nyheter

ABB og Lnett signerer ny rammeavtale

ABB signerer ny rammeavtale med Lnett for å utvide og forsterke strømnettet i Rogaland. Avtalen omfatter elektriske distribusjonsløsninger til infrast…

Proplan kåret til årets Payroll Partner igjen

Proplan AS er kåret til årets Payroll Partner for andre år på rad av Visma. Prisutdelingen fant sted 8. februar.

Færre unge uføre i Rogaland

1 881 personer under 30 år er uføre i Rogaland. Det er en nedgang på over 2 prosent det siste året, viser ferske tall fra NAV.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner