Skal lage regional kompetanseplan

Rogaland fylkeskommune skal lage en regionalplan for kompetanse, som skal bidra til samarbeid mellom utdanningstilbydere, næringsliv og arbeidsliv i regionen. Bærekraft, inkludering, integrering og livslang læring er viktige stikkord.
07.september 2022 Rogaland fylkeskommune
Les mer om planprogrammet på våre nettsider

Regionreformen og nasjonal kompetansepolitisk strategi sier at fylkeskommunen skal ha et større ansvar for kompetansepolitikk og en sterkere rolle i kompetanseplanleggingen. Strategien har som mål å «bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet». Etter oppstartsmøter i november 2021 har Fylkeskommunen laget et planprogram som skal legge føringer for det videre arbeidet. Planprogrammet ble vedtatt av fylkesutvalget (FU) 8. juni 2022. Nå fortsetter dialogen med alle aktører som er viktige for planarbeidet, det inviteres derfor til medvirkningsmøter.
Meld på her:
13. september med tema: «Kompetansegap: sårbarhet og muligheter i regionen» 1000 – 1400 STED: Clarion Collection Hotel Amanda, Smedasundet 93, Haugesund.
23. november med tema: «Rekvalifisering, omstilling og utenforskap» 1000 – 1400 STED: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Andre liknende nyheter

Allkopi blir til MAKE!Graphics

Siden 1957 har selskapet operert under navnet Allkopi, og de siste sju år som Allkopi Netprint. Nå endrer Allkopi Netprint navn til Make!Graphics.

EU-suksess i Eigersund

Eigersund Næring og Havn og Eigersund kommune har fått gjennomslag for to nye EU-prosjekter i INTERREG programmet – North Sea Region.

Tok NM gull i rørleggerfaget

Krister Hanstvedt (19) fra Stavanger tok NM-gull i rørleggerfaget under yrkes-NM sist uke, som en av flere knallsterke plasseringer fra Rogaland.

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner