Veritakst inngår nytt samarbeid

Veritakst i Stavanger har inngått et samarbeid med Vestfold og Telemark Prosjektutvikling (VTP) for å styrke kompetansen på energimerking, rådgivning og takst av næringseiendom.
21.april 2023 Veritakst AS
Illustrasjonsbilde: Veritakst

Begrepet «energieffektivisering» er i vinden som aldri før – drevet av det grønne skiftet, og ikke minst økte driftskostnader på næringsbygg som følge av formidabel økning i strømpriser den siste tiden. Blant mange gårdeiere er det, og har det vært, lite fokus på tilstrekkelig vedlikehold og rehabilitering av bygg underveis. Når man kommer til det punktet at et eldre næringsbygg blir utrangert med hensyn til teknisk standard, må man til slutt ta stilling til om det skal saneres i sin helhet, eller om det er lønnsomt å utføre en større rehabilitering. Det stilles også stadig større krav fra mange leietakere hva angår miljøaspekt – herunder økt etterspørsel etter «grønne bygg». Den merverdien grønne bygg gir for en gårdeier vil bli større og større med tiden, og da spesielt i pressområder med lite arealledighet.

Disse byggene vil ofte ha færre ledige kvadratmeter, og markedsverdien som næringseiendom vil normalt være høyere og mer attraktivt som objekt. Alle yrkesbygg/næringsbygg over 50 kvadratmeter som skal selges eller leies ut må ha en gyldig energiattest som brukes i markedsføringen. Videre er det slik at alle yrkesbygg/næringsbygg over 1.000 kvadratmeter alltid skal ha gyldig energiattest – uavhengig av bruk/formål. Hovedmålet med energimerkingen er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygg mer energieffektive. Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Med en energiattest følger det en enkel tiltaksplan som gir råd om hvilke tiltak man bør vurdere for å høyne energieffektiviteten for å oppnå et bedre energimerke. Det er NVE som i dag fører tilsyn med energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Selve energimerkingen skal utføres av eksperter på området.

Veritakst har, gjennom sitt nyinngåtte samarbeid med VTP, muligheter for å tilby kvalifisert energimerking for næringsbygg – både som en frittstående tjeneste, og i kombinasjon med andre tjenester relatert til rådgivning og takst av næringseiendom.

Andre liknende nyheter

ABB og Lnett signerer ny rammeavtale

ABB signerer ny rammeavtale med Lnett for å utvide og forsterke strømnettet i Rogaland. Avtalen omfatter elektriske distribusjonsløsninger til infrast…

Proplan kåret til årets Payroll Partner igjen

Proplan AS er kåret til årets Payroll Partner for andre år på rad av Visma. Prisutdelingen fant sted 8. februar.

Færre unge uføre i Rogaland

1 881 personer under 30 år er uføre i Rogaland. Det er en nedgang på over 2 prosent det siste året, viser ferske tall fra NAV.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner