Viktig arbeid pågår – avhengig at ditt bidrag

I disse dager pågår det et kartleggingsarbeid for å få et helhetlig bilde av Norges konkurransekraft i det som kan bli vår nasjons neste store industrieventyr, nemlig havvind – og vi er avhengige av ditt bidrag gjennom å svare på en kort undersøkelse.
04.november 2020 Norsk Industri
Du skal velge den kategorien som passer «best» for din teknologi/produkt/tjeneste, i henhold til illustrert rammeverk.

Norsk Industri fikk i juni ti millioner kroner fra Olje- og energidepartementet for å kartlegge norske leveransemodeller for havvind. En stor del av arbeidet som nå pågår er enspørreundersøkelse. Den har blant annet som formål å kartlegge all norsk teknologi, produkter og tjenester som kan inngå i leveranser til havvindmarkedet. Både til bunnfast og flytende havvind, og både teknologi, produkter og tjenester som eksisterer og er under utarbeiding. Resultatene fra undersøkelsen er en viktig del av kunnskapen i prosjektet, og vil også legge føringer for arbeidet i første halvår 2021.

– Alle bedrifter som besvarer undersøkelsen blir inkludert i en oversikt over norske leverandører til havvind i rapporten. For å sikre et gyldig kunnskapsgrunnlag er vi helt avhengige av en høy deltagelse. Vi vil derfor be flest mulig om å svare på en undersøkelse, som i gjennomsnitt tar fire minutter. Den må besvares på ny for hver teknologi/produkt/tjeneste som skal kategoriseres. Formatet er tilpasset både PC, nettbrett og mobil. På forhånd tusen takk – vi gleder oss til å dele resultatene med på nyåret, forteller prosjektleder Karoline Sjøen Andersen.

KLIKK HER FOR Å SVARE PÅ UNDERSØKELSEN!

Andre liknende nyheter

Lyser ut vegkontrakter for drift

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesvegnettet. Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 mill…

Vil gjenreise reiselivet

Líf by Norwegian Experience satser nytt i et markedet som er hardest rammet av pandemien, nemlig reiseliv. Líf skal ta seg av alt som ikke representer…

Markedsføringshuset blir til Innsikt

Etter drøyt tjue år som Markedsføringshuset endrer blir selskapet til Innsikt i 2021. – Vi justerer også litt på lagoppstillingen og har fylt verktøyk…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner