02.jun

Bygg- og anleggsskolen: Beste praksis for plan- og byggesaker

Hva bidrar til at flere kan få realisert sine reguleringsplaner i tide? Og hvordan gjennomføres medvirkning mer treffsikkert etter plan og bygningsloven, samt gir verdi til den lokale samfunnsutviklingen? Det er temaet for den siste samlingen i bygg- og anleggsskolen.

En god reguleringsplan er avhengig realistiske mål, godt samspill mellom kommunen og utbygger, og ikke minst planfaglig kompetanse. På den siste samlingen i Bygg- og anleggsskolen kommer Vidar Fiskum, fagsjef Bransjeutvikling i Norsk Eiendom, og forteller om medvirkning i planprosesser. Foredraget hans vil gi innblikk i hvordan kommuner, utbyggere og arkitekter kan gjennomføre medvirkning mer treffsikkert etter plan og bygningsloven, samt gi verdi til den lokale samfunnsutviklingen.

Vi får også besøk av Kirsten Welschemeyer i MAD Arkitekter, som fikk gullhammeren 2018 for beste praksis i plan- og byggesaker. Kirsten har som utøvende arkitekt og leder av plan- og prosjektteam dokumentert fremragende planfaglig kompetanse og prosessegenskaper. Hun er etterspurt og brukt av utbyggere så vel som av kommunene. Kirsten er dyktig til å bruke og dele beste planfaglige praksis, - og bidrar til at flere kan få realisert sine reguleringsplaner i tide. I tillegg kommer plansjefene i kommunene Stavanger, Sandnes og Klepp, som gir oss sine innspill på hva som er beste praksis i plan- og byggesaker.

 

Bygg- og anleggsskolen
Bygg- og anleggsskolen er Næringsforeningens nye faglige møteplass for bygg- og anleggsbransjen i Stavanger-regionen. Vi følger opp arbeidet til det offentlige initiativet Bygg21, som nå er avsluttet. Vi vil fortsette å bidra til at næringen realiserer sitt potensial ved å motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv – og kontinuerlig sette aktuelle temaer på dagsorden.

Vårens samlinger i bygg- og anleggsskolen:
07.04: Kontrakt og lønnsomhet
05.05: Innovasjon i BAE-næringer
02.06: Beste praksis i plan og byggesaker

Bygg- og anleggsskolen presenteres i samarbeid med Site 4016 og Smedvig.

For mer informasjon, vennligst kontakt Egil Hollund i Næringsforeningen.
>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før arrangementets start.

PS! Link til konferansen blir sendt ut til påmeldte deltakere ca. to timer før start. Dersom du er påmeldt og ikke har mottatt link på mail innen 07.30 onsdag 2. juni (én time før møtestart), sjekk mappe for uønsket mail, før du sender en mail til Egil Hollund i Næringsforeningen FØR møtestart.

Program

08.30 Velkommen, ved Frode Berge i Næringsforeningen.

08.35 Medvirkning i planprosesser, ved Vidar Fiskum i Norsk Eiendom.

09.00 Beste praksis i Klepp, ved Halvor Orstad-Lekven i Klepp kommune.

09.10 Beste praksis i Sandnes, ved Mette C Brox i Sandnes kommune.

09.20 Beste praksis i Stavanger, ved Sven Norland i Stavanger kommune.

09.30 Prosessen med reguleringsarbeid fra Elveparken, ved Kirsten Welschemeyer i MAD Arkitekter.

09.50 Q&A.

10.00 Takk for i dag.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Medvirkning i planprosesser,

Norsk Eiendom Stavanger næringsforening.pdf

Byggesaker - Klepp kommune, Halvor Orstad-Lekven

Byggesaker Klepp kommune 020621.pptx

Beste praksis i byggesak, Mette Brox

beste praksis byggesak.pptx

Beste praksis Stavanger kommune, Sven Norland

beste_praksis_sk.pptx

Mad - Elveparken - planprosesser , Kirsten Welschemeyer

MAD about Elveparken_prosess.pptx

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner