17.sep

Bygg- og anleggsskolen: Beste praksis for plan- og byggeprosesser

Plan- og byggeprosesser er krevende. Hvordan klarer vi å skape gode og realiserbare reguleringsplaner og utbygginger med stor verdi for samfunnet, for offentlige og private utbyggere? Det er temaet for den første samlingen i bygg- og anleggskolen.

Det er en ambisjon at alle berørte parter i en plansak skal oppleve eierskap til planen og begeistring for de ferdig utbygde områdene. Denne prosessen er krevende, særlig når tiltakene som inngår er del av første- og annengenerasjons transformasjon, slik tilfellet ofte er. Gamle og slitne områder skal transformeres til pulserende og bærekraftige byer og tettsteder. Utbyggere og kommunens plan- og bygningsmyndigheter må skape gode planer sammen, ved bruk av beste praksis – og dette skal omsettes i gode byggeprosesser.

På denne første samlingen i Bygg- og anleggsskolen kommer Harald Martin Gjøvaag, administrerende direktør i Gottlieb Paludan Architects, og forteller om vellykket steds- og byutvikling. Han deltok i arbeidet med Bygg21-rapporten «En god start – beste praksis for plan- og byggeprosesser», og har stor kompetanse på området. Ifølge ham er en suksessfaktor i planleggingsfasen å anerkjenne deltakernes ulike oppgaver og bidra til prosesser som leder raskt fram til et godt resultat. Det er en økende forventning til at utviklere ikke kun beskriver sine tiltak, men tydeligere vurderer hvordan- og for hvem tiltakene skal rette seg mot. I dette arbeidet er det viktig å sammensette tverrfaglige rådgivergrupper for å sikre god fysisk planlegging for en mer sosialt bærekraftig steds- og byutvikling. Foredraget hans vil gi innblikk i hvordan «byutvikling har blitt den nye eiendomsutviklingen».

Vi får også besøk av Rune Augenstein, CTIO i Smedvig Eiendom. Han vil snakke om hvordan man gjennom samhandling og felles mål skaper verdi for alle involverte parter, og fortelle hvordan de jobber for å oppnå dette i praksis. I tillegg kommer Elin Vagle, prosjektleder i Stavanger kommune. Hun vil ta for seg temaet beste praksis for bygg- og planprosesser, med utgangspunkt i hennes erfaringer fra tidlig fase av Lervigskvartalet.

Bygg- og anleggsskolen
Bygg- og anleggsskolen er Næringsforeningens nye faglige møteplass for bygg- og anleggsbransjen i Stavanger-regionen. Vi følger opp arbeidet til det offentlige initiativet Bygg21, som nå er avsluttet. Vi vil fortsette å bidra til at næringen realiserer sitt potensial ved å motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv – og kontinuerlig sette aktuelle temaer på dagsorden.

Høstens samlinger i bygg- og anleggsskolen:
17.09: Beste praksis for plan- og byggeprosesser
15.10: Industrialisering og digitalisering
12.11: Samhandling, åpenhet og tillit

KLIKK HER for å melde deg på alle samlingene samlet; enkelt og til en fordelaktig pris!

Bygg- og anleggsskolen presenteres i samarbeid med Site 4016 og Smedvig.

For mer informasjon, vennligst kontakt Egil Hollund i Næringsforeningen.

>> No shows vil bli fakturert dersom avbestilling ikke er gjort innen 48 timer før arrangementets start.

 

COVID-19

Næringsforeningen følger alle smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter for å sikre at våre møteplasser er trygge. Vi ber deg derfor sette deg inn i våre krav og rutiner når du skal være deltaker hos oss. KLIKK HER for å sette deg inn i våre smitteverntiltak i forbindelse med COVID-19.

Program

08.00 Registrering og frokost.

08.25 Velkommen, ved Egil Hollund, Næringsforeningen.

08.30 Vellykket steds- og byutvikling, ved Harald Martin Gjøvaag, administrerende direktør i Gottlieb Paludan Architects, Norge.

09.15 Kaffepause.

09.30 Verdiskapende samhandling, ved Rune Augenstein, Chief technology innovation officer i Smedvig Eiendom.

10.00 Beste praksis for bygg- og planprosesser, med utgangspunkt i Lervigskvartalet, ved Elin Vagle, prosjektleder ved avdeling for byggeprosjekt i Stavanger kommune.

Foredragsholdere

Presentasjoner

Vellykket steds- og byutvikling, Harald Martin Gjøvaag

170920_SNF_BP_HMG.pptx

Verdiskapende samhandling, Rune Augenstein

Beste praksis for plan- og byggeprosesser (2).pptx

Beste praksis for bygg- og planprosesser, med utgangspunkt i Lervigskvartalet, Elin Vagle

20-09-17_Elin Vagle.pptx

Andre lignende møter:

04. nov 2024 -

Nettverksfrokost for nye medlemmer

17. sep 2024 -

Energifrokost

26. nov 2024 -

Energifrokost

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner